På klädfronten rapporterade Hennes & Mauritz nyligen starka försäljningssiffror för början av kvartalet, men trots detta finns det anledning till att vara försiktig. Orsaken är svag marknadsdata från flera av för företaget viktiga regioner, samt att ett antal av dess konkurrenter redan rapporterat betydande utmaningar för första kvartalet.  

Investmentbolaget Industrivärden ser ut att ha goda framtidsutsikter. Dels har företagets skuldsättning sjunkit kraftigt under de senaste åren, vilket ger det ett större handlingsutrymme för att ta sig an nya investeringsmöjligheter när dessa uppstår. Dels tros en sammanslagning med ett annat mycket stort investmentbolag kunna ligga i korten på sikt, vilket bland annat skulle resultera i en organisation med majoritetsägande i flera stora bolag. 

Schweiz ser inte ut att välja stridsflygplanet Gripen E, vilket är tråkiga nyheter för Saab. Dock är detta utfall sannolikt till stor del redan inprisat i aktiekursen, vilket förklarar den senaste tidens trista kursutveckling. Dessutom bedöms Saab ha möjlighet att vinna nya ordrar för flera av dess andra produkter. 

Läs mer om detta och andra spännande företag i veckans Aktienytt. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan