Speloperatörerna har haft en svag utveckling under slutet av förra året och inledningen av 2019. Marknadssentimentet är svagt med mycket negativ media i Sverige bland annat efter utspel om reklamrestriktioner från politiker. Dock, större speloperatörer gjorde ganska bra ifrån sig under det första kvartalet då exponeringen mot Sverige var lägre än förväntat. Mindre operatörer har det tuffare, vilket ger potential för konsolidering och utrymme för tillväxt för större operatörer. Kepler Cheuvreux bedömer att detta har skapat ett köptillfälle i operatörerna.

Attraktiv möjlighet i Kindred

Kindred är den största speloperatören online i Norden med intäkter på 908 MGBP under 2018. Bolaget är väldiversifierat både geografiskt och produktmässigt (casino/sport cirka 50/50) och har en gedigen historik både genom organisk tillväxt och förvärv. Kindred är i framkant när det gäller hållbart spelande, vilket är ett viktigt diskussionsämne när villkoren på de reglerade marknaderna skärps. Den största risken är exponeringen mot Nederländerna inför regleringen 2021. Kindred har redan gjort anpassningar inför den kommande regleringen, men tillväxten förväntas vara låg fram till 2021.

Kindred har stark tillväxt i flera europeiska marknader och lansering i USA pågår under 2019. Starten på Q2 2019 var hygglig med 10 procent tillväxt i april jämfört med samma period förra året. Samtidigt ökar andelen reglerade intäkter från 45% under Q4 2018 till 57% under Q1 2019. Kepler Cheuvreux ser en attraktiv möjlighet i Kindred då aktien för närvarande handlas till 10 gånger EV/EBIT jämfört med det historiska snittet på 13-14 gånger.

Betsson anpassar till nederländsk reglering

Betsson är den näst största speloperatören online i Norden med intäkter på 5,4 miljarder SEK under fjolåret. Betsson är mindre väldiversifierade jämfört med Kindred och har 75% av intäkterna från casino. Bolaget har även en stor exponering mot Nederländerna, där Betsson har bötfällts vilket skapar en risk inför regleringen. Betsson har dock gjort anpassningar till den nya regleringen men de var större och kom snabbare än förväntat. En risk finns även i Turkiet där Betsson agerar som B2B-leverantör.

Betsson hade en gedigen utveckling under 2018 och visade begränsad påverkan från den svenska regleringen. Riskerna återspeglas väl i aktiekursen och värderingen är på den låga sidan av den historiska genomsnittet, men osäkerhet kvarstår kring den kortsiktiga utvecklingen i Nederländerna. Starten på Q2 var svag med intäkter som var ned 6% jämfört med snittet för motsvarande kvartal förra året..

LeoVegas visar åter tillväxt

LeoVegas fokuserar på onlinespel för mobilanvändare. Under 2018 uppgick intäkterna till 327 MEUR varav cirka 90 procent var casino och 10 procent sport. Nyckelmarknaderna är Norden (cirka 40%) och UK (cirka 20%), tillväxtmarknaderna är Italien, Tyskland och Kanada. LeoVegas har ett uttalat tillväxtfokus och investerar 35-40 procent av intäkteran i marknadsföring jämfört med sektorsnittet på 25-30 procent. Bolaget har ett ambitiöst mål att nå 600 MEUR i intäkter till 2021. Kepler Cheuvreux bedömer att det finns potential att öka EBITDA-marginalen genom operativ hävstång och lägre marknadsföringskostnader. LeoVegas bedöms också som tillräckligt stort för att överleva på den tuffare marknaden samtidigt som värderingen förväntas att normaliseras.

Tillväxten kommer gradvis tillbaka för LeoVegas efter en svag utveckling i UK och Sverige under fjolåret. Bolaget växte sekventiellt under Q1 2019 och har fått en bra start på Q2. LeoVegas har en hög andel reglerade intäkter efter den svenska regleringen och under första kvartalet i år uppgick andelen till 50 procent.


Rekommendationer och riktkurser

Kindred

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 100

Betsson

  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 72 SEK

Leovegas

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 62 SEK


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan