Swedbanks fokusportfölj får två ändringar. Portföljen är fortsatt inriktad mot att favorisera konjunkturellt exponerade bolag som balanseras av defensiva aktier med bra momentum, men idag plockas Essity och SSAB ut och ersätts av Epiroc och Skanska. 

I Essitys fall är motiveringen att aktien har gått bra under senaste tiden och att de strukturella förbättringar som företaget genomfört för att öka lönsamheten därmed blivit inprisade i aktiekursen. 

Ståltillverkaren SSAB plockas ut på grund av ökad risk inför den stundande rapporten samt försämrade halvårsutsikter. De globala järnmalmspriserna har stigit kraftigt i spåren av en stor dammolycka hos det brasilianska gruvföretaget Vale, samtidigt som stålpriset i sin tur hålls nere på grund av utökad kinesisk produktion. Detta sätter press på stålbolagen, och flera konkurrenter till SSAB har redan vinstvarnat. 

Skanska tas in i fokusportföljen då bolaget bedöms ha bra momentum i försäljningen av kommersiella fastigheter, samt att det inte bör tyngas av fortsatta avskrivningar. Vidare bedöms nuvarande värdering som låg och bolaget bör därmed kunna överraska på uppsidan i den kommande rapporten. 

Epiroc tar också plats i portföljen. Verkstadsföretaget tillverkar utrustning åt gruvindustrin, speciellt koppar- och guldgruvor. Här väntas framför allt kopparsegmentet generera stark tillväxt under kommande år, då den globala övergången till elbilar driver ökad efterfrågan på metallen. Dessutom har världens koppargruvor underinvesterat i ny utrustning under en längre tid, vilket kommer behöva åtgärdas. Gruvmarknaden som helhet bedöms ha goda framtidsutsikter, och Epiroc anses vara ett särskilt starkt val.   

Läs mer om Swedbanks Fokusportfölj. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan