Lifco är ett mångfacetterat bolag. Grundat som en inköpsorganisation åt landstinget år 1946, är det idag ett börsnoterat industrikonglomerat bestående av 146 dotterbolag. Många är verksamma inom marknader som betjänar tandvårdskliniker, men Lifco har också betydande innehav som säljer allt från byggnadsrobotar till skogsutrustning. Den framstående industrimannen Carl Bennet är största ägare, med 50,1 procent av aktiekapitalet. 

Bredden i verksamheten gör Lifco speciellt, och styrkan ligger i hur duktigt det är på företagsförvärv. Affärsmodellen består i att identifiera mindre, lönsamma och kassaflödesstarka bolag som sedan köps upp och ägs långsiktigt. Lifco särskiljer sig sedan från vissa liknande företag genom att det inte strävar efter att integrera de olika dotterbolagen för att realisera synergieffekter, utan dessa lämnas istället stort självstyre.

Förutom att reducera potentiella spänningar gör denna strategi också företaget smalt: trots att det omsätter cirka 12 miljarder kronor och har 5100 anställda i dotterbolagen består själva moderbolaget Lifco endast av nio personer, varav fyra arbetar på huvudkontoret i Enköping. 

Affärsmodellen innebär dock att det är avgörande hur bra Lifco är på att identifiera lovande bolag och sedan köpa dem till rätt pris, och företaget använder sig därför av en avancerad förvärvsprocess styrd av en erfaren företagsledning. Denna har visat sig lyckad från år 2006 till idag, med en genomsnittlig årlig resultattillväxt (EBITA) på 18,6 procent.  

Affärsområden med varierande konjunkturkänslighet
Affärsområdet Dental säljer och distribuerar produkter till tandvårdskliniker, utgörande 35 procent av omsättningen. Bredden av produkter som erbjuds uppskattas av klinikerna, och då 92 procent av försäljningen sker i Europa gynnas affärsområdet av kontinentens åldrande befolkning. Då de flesta kunder är statliga och efterfrågan på tandvård är ganska jämn är affärsområdet också lågcykliskt. 

Demolition and Tools står för 24 procent av omsättningen, och säljer utrustning för bygg och rivning. Här är Lifco framstående inom robotik, vilket anses gynnsamt för framtiden. Detta område är i högre grad konjunkturkänsligt. System solutions utgör slutligen 41 procent av omsättningen, och innehåller allt ifrån bolag inom skogsutrustning till miljöteknik. 

Detta innebär att Lifco äger en stor variation av mer och mindre cykliska bolag, vilket ger en god riskspridning. Sammanfattningsvis bör Lifco kunna fortsätta sin lyckade förvärvsdrivna tillväxtstrategi även i framtiden. 


Kepler Cheuvreux syn på Lifco

Rekommendation: Köp.

Riktkurs: 558 SEK.

Läs mer om Lifco i Dagens analyser.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan