Mest köpta och sålda aktier under vecka 24

Handelsaktiviteten var tillbaka på en normal nivå under den föregående veckan. Den försiktighet som gick att utskönja vid förra veckans sammanställning fortsatte den här veckan. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna drar ned på risken i aktieportföljerna inför sommarsemestern och nettosålde aktier i förhållandevis stor skala. Swedbank gör den här veckan comeback på förstaplatsen på listan över de mest köpta aktierna. I veckan uppmärksammades att Göran Persson förväntas att bli vald till ordförande på onsdag.

Ericsson intar silverplatsen på listan över de mest köpta aktierna. Den 7 juni kom positiv feedback från en roadshow i Benelux, vilket kan ha lockat köpare.

Läs mer: Positiv feedback från Benelux roadshow

Trelleborgs aktie har gått svagt och fortsatta fyndköp placerar aktien på bronsplatsen över de mest köpta aktierna. I den senaste analysen sänktes estimaten men uppsidan till riktkursen är stor.

Läs mer: Uppmuntrande Q1 indikerar positiv organisk tillväxt

Volvo toppar listan över de mest sålda aktierna. Inga större bolagsspecifka nyheter noterades, men möjligtvis är det noteringen av Traton som lockar investerare att frigöra kapital.

Läs mer om Volvo i förra veckans Fokusportfölj.

NetEnts aktie steg under förra veckan efter att ha fått ett par olika köprekommendationer men investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna passade på att utnyttja uppgången till att sälja av vilket lyfter aktien till silverplatsen bland de mest sålda aktierna.

Läs mer: Kortsiktiga tillväxtutsikter förblir pressade

Telia avancerade ett par procent under förra veckan och investerarkollektivet såg det som ett tillfälle att minska innehaven med effekten att Telia tar bronsplatsen bland de mest sålda aktierna.

Läs mer: Förbättrade trender från Q2


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 24

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan