Mest köpta och sålda aktier under vecka 25

Den föregående veckans handelsaktivitet visade en klar nettoförsäljning av aktier. Likt under veckan dessförinnan ser det ut som att det råder viss försiktighet bland investerarkollektivet, troligtvis kopplad till den stundande sommarledigheten. 

Swedbank leder fortfarande ligan över mest köpta aktier med god marginal. Göran Persson blev som väntat vald till bankens styrelseordförande i onsdags. 

Stora Enso var föregående veckas näst mest köpta aktie. Inga större bolagsspecifika nyheter noterades, men i den senaste analysen bedöms aktien ha en betydande uppsida till följd av de senaste årens strategiskifte. 

Läs mer om Stora Enso: Skördetiden inleds.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) vinner bronsplatsen för mest köpta aktie. Företaget har nyligen förvärvat sju äldreboenden i Boden samtidigt som flera branschaktörer utökat sina innehav i bolaget, vilket kan ha lockat köpare. 

Läs mer om SBB: Nästa Steg: Förvärv

Bravida Holding toppar listan över föregående veckas mest sålda aktier. Installationsbolaget har haft en god kursutveckling under juni vilket kan ha lockat investerare till att sälja av. 

ICA Gruppen var den näst mest sålda aktien. Inga större bolagsspecifika nyheter rapporterades men då aktien stigit kraftigt sedan ända sedan årsskiftet kan förklaringen även här vara att investerare lockats att ta hem vinsterna. 

ABB får bronsplatsen för sålda aktier. Den svensk-schweiziska verkstadskoncernen har flera köprekommendationer, men investerarkollektivet ser ut att ha utnyttjat förra veckans uppgång till att minska sina innehav något. 

Läs mer om ABB: Den positiva trenden fortsätter. 


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 25

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan