Totalt tillfördes K2A Knaust & Andersson Fastigheter cirka 2400 nya stamaktieägare, och både Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management hade redan innan erbjudandet lanserats åtagit sig att förvärva en betydande del av erbjudandet. 

-Vi är glada över att både institutionella investerare och privatsparare visat stort intresse för att teckna stamaktier i K2A. För oss är det ett bevis på att kapitalmarknaden ser potentialen i ett grönare fastighetsalternativ. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam, hållbar utveckling och leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar, säger företagets vd Johan Knaust. 

Priset per B-aktie i erbjudandet var som tidigare meddelats 71 kronor och handeln i K2A:s B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm inleds idag under kortnamnet "K2A B" respektive "K2A PREF". 


Swedbank AB är förmedlare av K2A Knaust & Andersson Fastigheter B-aktier i bolagets emission och ägarspridning.


Viktiga datum

* Besked om tilldelning beräknas ske 20 juni 2019. 

* Likviddag för allmänheten 25 juni 2019. 

* Första dag för handel är den 20 juni 2019 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring 25 juni 2019.


För de tecknare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 25 juni 2019 klockan 01.00. I det fall tecknaren önskar kunna handla med sina B-aktier första handelsdagen ska VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen den 20 juni 2019 klockan 01.00.


Viktig information

Swedbank är finansiell rådgivare.

Läs mer om erbjudandet, villkor och risker förknippade med erbjudandet på swedbank.se/prospekt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.


Läs mer om erbjudandet.

Se intervju med K2A:s vd Johan Knaust. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan