Blandade signaler från marknadens aktörer 
Stämningen bland investerare och marknadens utveckling ger för stunden inte en helt sammanhängande bild av världen. Vissa indikatorer på investerares syn på risk visar på rädsla samtidigt som juni ser ut att bli en stark börsmånad, efter den svaga majmånaden. Makroutveckligen i USA är lite tvetydlig men håller fortfarande upp hyfsat väl samtidigt som den amerikanska centralbanken, Fed, enligt oss i förra veckan öppnade dörren ytterligare för en närliggande räntesänkning. Swedbank ändrar sin Fed-prognos och ser nu tre sänkningar med start i september och ytterligare två varav den ena i slutet av 2019 och den andra i början av 2020. Under presskonferensen antydde Fed-chefen Powell att Fed inte kommer att skynda sig att sänka räntan, men med tanke på hur snabbt stämningen på marknaden eller tonläget i den pågående handelskonflikten kan ändras så skall inte heller en sänkning redan på julimötet uteslutas. 

Det är tydligt att Fed:s oro för konjunkturen grundar sig på handelsdispyten samtidigt som inflationsförväntningarna har kommit ned rätt kraftigt på slutet. I slutet av veckan äger G-20 mötet i Japan rum och både inför och under detta skall samtal mellan USA och Kina äga rum. Det finns sannolikt vissa förhoppningar i marknaden att något konstruktivt skall mynna ut från dessa samtal. Efter den senaste tidens mer negativa vändning på konflikten kan en återgång till en tydligare samsyn på hur skiljaktigheterna skall lösas vara tillräckligt för att marknaden åter skall få tilltro till att ett fullskaligt handelskrig går att undvika. Detta är i sin tur nödvändigt för att investerarkollektivet som helhet skall återfå tron på konjunkturen. 

Enligt Swedbanks egen indikator så är marknadsstämningen åter girig. Av sju indikatorer är två extremt giriga, tre giriga och två fortfaranade i rädsla. Samtidigt indikerar stora globala undersökningar på stor pessimism som framförallt grundar sig på markant fallande tillväxtförväntningar i kombination med fruktlös penningpolitik. Det är tydligt att flertalet aktörer anser att den globala konjunkturen befinner sig sent i cykeln. I det sammanhanget blir den ständigt återkommande frågan om vad de fortsatt rekordlåga räntorna har för direkt och indirekt påverkan på både ekonomin och de finansiella marknaden. Det finns inget enkelt svar, men faktumet att det i dagsläget är svårt att göra liknelser med historiska mönster kvarstår. 

Med G-20 möte runt hörnet, fortsatt tvetydliga signaler från världsekonomin och centralbankerna samtidigt som en ny rapportsäsong tornar upp sig om några veckor bekräftar vi en neutral aktieallokering men även att övervikterna i Sverige och USA består. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan