Förvaltaren Fredrik Mattsson berättar mer om varför sektorn är intressant att investera i.

- Fastighetsbolag hyr normalt ut till en rad olika sektorer och bolag vilket ofta ger dem en väldiversifierad intjäning. De är på grund av denna diversifiering sällan beroende av hur ett specifikt bolag utvecklas. Sektorn har attraktiv och oftast stigande utdelning. Traditionellt har tillgångsslaget gett en god avkastning och är ett naturligt inslag i en väldiversifierad portfölj.

- Förutsättningarna framåt ser fortfarande relativt goda ut så länge det inte blir en tydlig konjunkturinbromsning eller påtagligt dyrare finansieringskostnader genom stora isärspreadar på kreditmarknaden eller att räntorna stiger högre än väntat.

Andra mest köpta fond under maj var Räntefond Kort och därefter flera blandfonder.

Populäraste fonderna

Swedbank Robur Fastighet

i år
+36,63%
3 år
+61,24%
5 år
+111,47%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan