Centralbanker är återigen i fokus i veckans Utblick, när investeringsstrategerna Johannes Bjerner och Johanna Högfeldt tar plats i studion. Särskilt fokus på läget i USA, där osäkerhet kring tillväxt och inflation kan driva fram räntesänkningar från Federal Reserve. Det diskuteras även hur den europeiska centralbanken (ECB) och svenska Riksbanken skulle svara på sådant agerande. 

Potentiella orosmoment i världen tas också upp, samt ändringarna som nyligen gjorts i Swedbanks Fokusportfölj.  

Läs mer om Fokusportföljen.  

Se Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan