Generellt så har inga av Swedbank Roburs rena aktiefonder någon valutasäkring. Till exempel varierar värdet på Amerikafond både beroende på värderingen av de olika aktierna och hur växelkurserna (USD/SEK) förändras. Att kronan försvagats med ca 10 % jämfört med dollarn de senaste tre åren innebär alltså att avkastningen under samma period varit 10 procentenheter högre än vad den skulle varit om valutakursen inte hade ändrats. Detsamma gäller för Europafond där euron stärkts med ca 13 % de senaste tre åren.

Hur mycket ska man som sparare ta hänsyn till valutaprognoser?
På lång sikt är det svårt att som privatperson veta hur olika valutor kommer att utvecklats, eftersom utvecklingen beror på flera olika faktorer. Då är det viktigare att ta vara på de möjligheter som kan dyka upp på olika marknader och minimera riskerna genom en god geografisk spridning.

Om man däremot planerar att ta ut sina pengar snart och tror att kronan kommer att stärkas mot exempelvis dollarn den närmaste tiden kan det vara klokt att minska exponeringen mot USA och istället investera mer i Sverigefonder. Detsamma gäller naturligtvis omvänt, om man tror att kronan kommer att försvagas ytterligare mot någon valuta. Läs mer om Swedbanks valutaprognoser. 

I våra Transferfonder, som är skräddarsydda för pensionssparande, tryggas sparandet ju närmre pension man kommer. Det görs, inte bara genom att minska andelen aktier och öka andelen räntor, utan även genom att en ökad del av aktieinnehavet blir i svenska kronor. På så sätt minskar valutarisken i fonderna också.


Swedbank Robur Transfer 50

i år
+6,69%
3 år
+9,04%
5 år
+14,82%
rating
förv.avg.
0,50%

Swedbank Robur Transfer 60

i år
+16,41%
3 år
+20,50%
5 år
+28,76%
rating
förv.avg.
0,50%

Swedbank Robur Transfer 70

i år
+25,85%
3 år
+33,22%
5 år
+48,64%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,50%

Swedbank Robur Transfer 80

i år
+25,88%
3 år
+35,31%
5 år
+55,68%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,50%

Swedbank Robur Transfer 90

i år
+27,46%
3 år
+37,32%
5 år
+59,87%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,50%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan