På teknikfronten är förväntningarna höga på ingenjörsföretaget ÅF Pöyrys kvartalsrapport, som publiceras den 12 juli och är den första sedan de två bolagen ÅF och Pöyry gick ihop. Integrationen väntas fortskrida väl och ge upphov till betydande synergieffekter, samtidigt som de flesta affärsområden bör uppvisa god utveckling. Aktien har därmed rekommendationen Köp. 

Så också för IT-bolaget Dustin Group, som väntas gå fortsatt starkt framåt speciellt inom marknadssegmentet små- och medelstora bolag (SMB) i Norden och Nederländerna. Företaget gynnas också av sin effektiva onlineförsäljning och logistik i takt med att IT-marknaden blir allt mer serviceinriktad. Rekommendation är därför Köp. 

Klädjätten Hennes & Mauritz rapporterade å sin sida något minskade intäkter på helårsbasis i sin senaste kvartalsrapport, men bolaget verkar vara på väg i rätt riktning. Förutom att försäljningstillväxten varit god överlag gör bolaget rejäla framsteg i sin onlineverksamhet och e-handel, där det har storinvesterat i flera års tid och nu börjat ta ledande positioner. På sikt väntas Hennes & Mauritz därmed vända trenden, men för närvarande är rekommendationen Behåll. 

Läs mer om detta och andra intressanta bolag i veckans Aktienytt.

 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan