Thule är en global marknadsledare inom ett antal produktkategorier som takräcken, takboxar, cykelhållare och kameraväskor. Koncernen har sin bas i Malmö och har 2 300 anställda samt en omsättning på cirka 6,5 miljarder SEK under 2018. Utöver varumärket Thule säljs även produkter (väskor och fodral) avsedda för hemelektronik under varumärket Case Logic. 

Vad handlar det om?

Thules huvudsakliga fokus är marknaderna för sport- och utomhusprodukter, vilka har sett en stadig tillväxt under de senaste tio åren och även väntas fortsätta växa. Konsumenterna blir allt mer aktiva högre upp i åldrarna och tenderar att vara involverade i fler sportaktiviteter, vilket utgör lovande långsiktiga tillväxtmöjligheter. 

Thule har som mål att växa organiskt med minst 5 procent årligen samt att nå en justerad rörelsemarginal på minst 20 procent.  Nettoskulden ska uppgå till 1,5-2,5x EBITDA och låg på 1,6x för 2018. Den antagna utdelningspolicyn innebär att minst 50 procent av nettoresultatet ska delas ut över tiden. Kepler Cheuvreux bedömer att marginalmålet kommer att vara tufft att nå på kort sikt. Ambitionen att växa inom nya segment är kostsam och kräver investeringar både inom R&D och marknadsföring.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Sport&Cargo carriers som  utgör 64 procent av försäljningen och inkluderar produkter som takräcken, takboxar och hållare för cyklar och vinterutrustning; Pack, Bags & Luggage har 12 procent av försäljningen och erbjuder väskor för kameror och datorer samt resväskor och ryggsäckar; Active with kids med 10 procent av försäljningen har produkter som cykelvagnar, barnvagnar och bilbarnstolar. Förvärvet av kanadensiska Chariot Carriers, som erbjuder joggingbarnvagnar, har öppnat upp en ny nisch för Thule. Slutligen finns RV products med 14 procent av försäljningen som har produkter som cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar. Thules produkter inom området har extra finesser och ses som värdeadderande i förhållande till standardprodukter.

Investment case

Thules affärsidé är att erbjuda högkvalitativa produkter med smarta finesser och en hållbar design vilket förenklar för kunderna att leva ett aktivt liv. Bolaget gynnas av det ökande antalet välbeställda personer globalt och trenden att konsumenter är mer aktiva vid en högre ålder. Thule har ett mycket starkt varumärke inom vissa produktkategorier och får en hävstång på det genom att gå in i nya produktkategorier som exempelvis barnvagnar och resväskor. Bolaget satsar även på produktutveckling för att dra fördel av den växande trenden med utomhusaktiviteter. Thule drar också fördel av trenden mot SUV:ar och mindre och medelstora bilar, vilket skapar ett behov av produkter som ger utökat lastutrymme. Inom SUV-segmentet har det till och med uppstått en viss modeinriktad trend som driver efterfrågan.

Bevakning inleds med Behåll

Thule är ett tillväxtbolag och gynnas klart av långsiktiga trender samtidigt som de får hävstång på sitt starka varumärke genom att gå in i nya produktkategorier. Strategin drar väsentliga kostnader inom R&D och marknadsföring när Thule går in på nya områden. Samtidigt gynnas Thule av den svaga svenska kronan då 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. En försvagning av den svenska kronan med 10 procent mot alla andra valutor ökar rörelseresultat före avskrivningar med 12 procent. Kepler Cheuvreux inleder bevakning med Behåll och ser ett rimligt värde på 235 SEK per aktie.


Kepler Cheuvreuxs syn på Thule Group

logo

Thule Group

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan