Stockholmsbörsen tog väl emot när den amerikanska centralbankens nyligen lämnade beskedet att räntan kommer vara oförändrad, men att beredskapen framöver kommer höjas. 

På bolagsfronten visade Volvo under en kapitalmarknadsdag i tisdags att företaget satsar på att ligga i fas med framtidstrender som automatisering och eldrivna fordon, vilket tas väl emot av analytikerna. Företaget anses ha goda förutsättningar att genomföra sådana framtidsplaner, och i övrigt går Volvos marknadsutveckling som förväntat. 

Även industrikonglomeratet Lifco anses ha goda utsikter framöver. Företaget har en historia av att framgångsrikt köpa upp lönsamma och kassaflödesstarka bolag inom olika sektorer för att sedan inlemma dem i en decentraliserad organisation där de individuella dotterbolagen får stort självbestämmande. Denna förvärvsdrivna strategi bedöms fungera väl även i framtiden. 


 Läs mer om detta och mycket annat i veckans Aktienytt. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan