Vad har hänt?

Alger brukar finnas i vattnet, men de är vanligtvis inte giftiga. Dock, i vissa fall kan alger sprida sig och döda fisk. Det är vad som har hänt i Ofotfjorden. Flera bolag (ej noterade) har fört en kamp mot algerna och 10 000 ton lax har gått förlorad. Än så länge har inga noterade bolag drabbats och det verkar som om Salmar var den enda noterade aktören som kunde bli direkt påverkad. I Q1-rapporten framkom att Salmar agerat proaktivt och slaktat laxen i de odlingar där det fanns risk för den giftiga algblomningen. De andra producenterna bedöms ligga för långt bort från algblomningen och Kepler Cheuvreux är därför inte oroade för deras produktionsvolymer. 

Påverkan på produktionen

Hittills har algblomningen tagit död på 10 000 ton lax. Enligt flera bolag som påverkats av algblomningen var den genomsnittliga vikten på den döda laxen 1,2 kg. Om det är den genomsnittliga vikten motsvarar det ett frånfälle av 8-9 miljoner smolt. Vid en slaktvikt på 4,4 kg motsvarar det en minskad produktion på 30-40 000 ton. Siffrorna är fortfarande osäkra, men det går att konstatera att algblomningen är materiell och kommer att ha en väsentlig påverkan på utbudet under de kommande tolv månaderna. Normalt tar det cirka tio månader att växa 80 gram smolt till 1 kg och vi tvivlar därför på att laxbolagen snabbt kan ersätta underskottet. Kepler Cheuvreux förväntar sig att den globala produktionen växer med 4,8% för 2019 och med 2,8% i Norge. De gör uppskattningen att produktionen minskar med 34 000 ton till följd av algblomningen och det motsvarar 1,3% av den globala produktionen. 

Positiv syn på prisutvecklingen

Kepler Cheuvreux har upprepade gånger fört fram att kommande kinesisk efterfrågan kan få en betydande påverkan på laxmarknaden. Till detta kan nu komma att läggas en negativ utbudschock. De gör bedömningen att den norska produktionstillväxten kommer att vara relativt blygsam de kommande tolv månaderna. Det är fortsatt mycket tidigt och den samlade påverkan från algblomningen går ännu inte att bedöma, dock har Kepler Cheuvreux sänkt produktionsestimaten för Norge. De pekar också på de senaste delårsrapporterna som visat på låga genomsnittliga slaktvikter, vilket håller tillbaka produktionen. De har en positiv syn på prisutvecklingen och ligger cirka 3,3 NOK/kg över terminspriset för Q4 vilket motsvarar en förändring i vinst per aktie på omkring 10-12%. Sektorn bedöms attraktiv då den handlas till en P/E-multipel på 10 för nästa års estimat. Sektorfavoriterna är Grieg Seafood, Leroy Seafood och Mowi. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan