I juni 2018 föll domen i den danska mut- och korruptionshärvan där sju tidigare chefer på Atea respektive Region Sjælland stod åtalade för mutbrott. Det blev fängelsestraff för de åtalade cheferna medan Atea tilldömdes att betala en företagsbot på 10 miljoner danska kronor, vilket var lägre än förväntat. Korruptionsaffären har dock solkat ner förtroendet för Atea och slagit mot lönsamheten i den danska delen av verksamheten. Bolaget har tidigare kommunicerat att de vidtagit en rad åtgärder för att motverka korruption och säkerställa en hög affärsetik i verksamheten. Ledningen menar nu också att det resultattapp som setts på den danska marknaden har vänt, till viss del som en effekt av att Atea sedan september 2018 får delta i upphandlingar för dansk offentlig sektor igen. 

Hållbar IT är för övrigt något som engagerar och för andra året i rad släppte Atea under våren sin Sustainability Focus Report. Rapporten är ett sätt att beskriva hur man som IT-aktör arbetar för att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning och fokus för året var omställningen till en cirkulär ekonomi.  

Oberoende position som ger många fördelar

Atea är en stor och väletablerad aktör på en starkt växande, men samtidigt mycket fragmenterad, nordisk marknad för IT-infrastruktur. Framförallt har Atea en rad konkurrensmässiga fördelar i sin position som oberoende aktör, med branschens kanske bredaste utbud som certifierad partner till de stora globala it-bolagens hård- och mjukvara. Förutom att det ger kunderna stora valmöjligheter, blir Atea en viktig kanal för de globala it-bolagen att få tillträde till kunderna på de nordiska och baltiska marknaderna. Oberoendet ger även skalfördelar hos både kunder och leverantörer. Det stora antalet förvärv under årens lopp har också bidragit till dagens gedigna kundbas och en stark lokal närvaro. 

I väntan på att Danmark ska börja levererar vinster igen intar vi en försiktig hållning och behåller vinst per aktie-estimat med 5-10 procent, med goda förhoppningar om en gedigen genomsnittlig tillväxt per aktie för 2019-2021. 

Kepler Cheuvreuxs syn på Atea

- Atea har en unik position på den nordiska IT-infrastrukturmarknaden med en rad konkurrensmässiga fördelar. 

- Förväntan om en gedigen genomsnittlig tillväxt per aktie för 2019-2021 givet att den danska delen av verksamheten börjar leverera igen. 

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 120 NOK

Kort om Atea

Ateakoncernen är en av de största IT-infrastrukturleverantörerna i Europa med närvaro i sju länder i Norden och Baltikum. Totalt har koncernen 7 400 medarbetare. I Sverige finns verksamhet på ett trettiotal orter och sysselsätter runt 2 500 medarbetare. 

Koncernens omsättning 2018 blev drygt 34,7 miljarder norska kronor. Atea är noterad på Oslo Börs. 


Läs även artikel om IT-konsultbranschen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan