Norska EVRY är en av de största aktörerna på den nordiska IT-marknaden med erbjudanden om verksamhetskritiska IT-tjänster som rör allt från rådgivning, utveckling och integration till förvaltning och drift. Historiskt har bolaget funnits i olika former sedan 1962; från bildandet av det norska bolagen Elektronisk Databehandling AS (senare EDB) till lanseringen av EVRY 2012 har runt 70 IT-relaterade bolag blivit en del av det som idag är en av de större IT-koncernerna i Norden. 

Stabilt första kvartal

Under årets första kvartal levererade EVRY ett EBITA-resultat på NOK 332 miljoner (320) och en EBITA-marginal på 10,0 procent, vilket ligger i linje med motsvarande kvartal 2018. I stort var det ett resultat som visade en fortsatt organisk tillväxt, stabila marginaler och ett förbättrat kassaflöde. I kvartalsrapporten lyfte EVRY också ökade möjligheter för artificiell intelligens (AI) inom den offentliga sektorn. Under årets första kvartal vann EVRY bland annat Norges hittills största offentliga upphandling inom robotics med Stavangers kommun.

Försiktig värdering som kan få extra kraft   

Med sikte på 2022 är EVRYs uttalade ambition en genomsnittlig årlig tillväxt på minst 3,0 procent tillsammans med en ökad EBITA-marginal på mellan 13,5-14,5 procent, främst drivet av affärssegmenten Consulting och Application Services. Vi gör en något mer försiktig värdering med 2,8 procent organisk genomsnittlig tillväxt under 2019-2021 och en justerad EBITA-marginal på 12,8 procent baserad på en marginalexpansion på 50 baspunkter. 

Vår värdering kan också få extra kraft av att utvecklingen på den svenska marknaden vänder betydligt snabbare än förväntat med rekryteringen av Karin Schreil som ny executive vice president för EVRY Sverige. En ökad tillväxt i Sverige är centralt för bolaget då EBITA marginalen för den svenska delen av verksamheten sjönk under 2018 bland annat som ett resultat av minskad försäljning inom Infrastructure Services.

EVRY är väl etablerad på den nordiska IT-marknaden, inte minst inom den norska banksektorn där bolaget når en marknadsandel på runt 30 procent. I årets första kvartalsrapport lyftes också att efterfrågan på lösningar och tjänster inom affärssegmentet Financial Services genererar en fortsatt positiv intäktstillväxt. Visar sig den nya IT-plattformen för banksektorn bli så framgångsrik som man hoppas kan den mycket väl också bana väg för en internationell expansion.  

Kepler Cheuvreuxs syn på EVRY

- En attraktiv position i en växande IT-marknad för den nordiska banksektorn.

- En genomsnittlig tillväxt per aktie på 9,8 procent som kan bli den högsta jämfört med konkurrenterna. 

- En potentiellt frigörelse från EVRYs största ägare kan bli en katalysator för aktien. 

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 42 NOK

Kort om EVRY

EVRY (EVRY ASA) noterades på Oslobörsen i juni 2017 och huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo. Bolaget har cirka 8 800 medarbetare som levererar IT-tjänster från närmare 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

I Sverige har EVRY cirka 3 500 kunder och sysselsätter drygt 2 000 medarbetare på 24 kontor runt om i landet. Exempel på kunder är Klarna, SL, Systembolaget, Sveriges Riksbank, Volvo, Skatteverket, SKF, Forex Bank, Vellinge kommun, Handelsbanken. 

Läs även artikel om IT-konsultbranschen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan