Technology


Vad har bidragit mest till fondens avkastning den senaste månaden?
Fondens stora innehav som Microsoft, Google och Visa fortsatte att prestera väl under de senaste tre månaderna efter att ha tappat mot slutet av fjolåret. Försvagningen av den svenska kronan bidrog starkt till avkastningen då mer än 80 % av fondens tillgångar är noterade i amerikanska dollar.

Varför är fondens inriktning intressant att investera i på sikt/över tid?
Teknikbolagens tillväxt drivs av digitaliseringstrenden: e-handel, digitala medier som streamas över nätet, dataspel, elektroniska betalningar och ökat elektronikinnehåll i bilar.

 

Swedbank Robur Technology

1 mån
+10,16%
3 mån
+7,07%
i år
+15,03%
1 år
+33,88%
3 år
+93,87%
5 år
+162,02%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
477,82
sharpe
1,19
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjäns…


Småbolagsfond Global

Vad har bidragit mest till fondens avkastning den senaste månaden?

Det är flera olika bolag som har bidragit till fondens positiva utveckling hittills i år, men om jag ska lyfta fram någonting så är det fondens innehav inom amerikanska mjukvarubolag som utvecklats bra. Till exempel så har Upland Software, som är fondens största innehav, stigit med över 80 % i svenska kronor under perioden. Men även fondens innehav i distributionsbolag bidrog med väldigt fin avkastning till resultatet. Det var flera av fondens olika fokusområden som bidrog under april månad, men än en gång var det fondens teknikinnehav som drog det tyngsta lasset.

Varför är fondens inriktning intressant att investera i på sikt/över tid?

Fondens strategi är att investera i stabila affärsmodeller som befinner sig i början av sin tillväxtresa. Förhoppningen är att bolagen likt elever i en skolklass kommer att växa upp och gå vidare, men att det finns en ström av nya ”elever” som kommer fylla deras stolar.


Swedbank Robur Småbolag Global

1 mån
+9,90%
3 mån
-5,67%
i år
-2,49%
1 år
+2,76%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
107,89
sharpe
0,53
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringsho…


Amerikafond

Vad har bidragit mest till fondens avkastning den senaste månaden?
På sektornivå så ledde finans- och teknologi-sektorerna uppgången i april både relativt index och i absoluta tal. På bolagsnivå är fondens innehav i verkstadsbolaget Ingersoll-Rand ett av de bästa bidragen under månaden efter att bolaget annonserade en uppdelning av bolaget för att synliggöra värden.  Bolaget rapporterade dessutom starka kvartalssiffror.

Varför är fondens inriktning intressant att investera i på sikt/över tid?
Genom Amerikafonden så får spararen en bred exponering i både små och stora bolag mot strukturellt intressanta investeringsteman såsom digitalisering och demografi.


Swedbank Robur USA

1 mån
+5,14%
3 mån
+0,85%
i år
+5,48%
1 år
+14,87%
3 år
+59,83%
5 år
+81,22%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
74,48
sharpe
0,92
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i olika bolag och branscher i USA. Upp till tio procent av fondens tillgångar kan också placeras i Kanada och Mexiko. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bol…


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan