Den positiva bilden bekräftas av SCB:s preliminära byggstatistik, som publicerades idag, den 24 maj. Enligt denna påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13 400 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2019. Det är nästan lika många som under motsvarande kvartal 2018, då 13 665 bostadslägenheter började byggas. Den kraftiga inbromsning som många befarat märks således åtminstone inte ännu av i statistiken. 

Kepler Cheuvreux gillar särskilt Peab, ett problembarn på bättringsvägen, som i 13 raka kvartal uppvisat stabila lönsamhetsförbättringar. Men där många investerare fortfarande inte är övertygade om att problemen är över. 

Även Skanskas förväntade vinsttillväxt under 2019, efter ett riktigt uselt 2018, misstros av många investerare. Blir utfallet enligt prognosen kan man räkna med att aktien värderas upp. 


Kepler Cheuvreuxs favoritaktier i byggsektorn är 

Peab

  • 13 raka kvartal med stabila lönsamhetsförbättringar tack vare ökat fokus på små- och medelstora projekt, vilket dragit ner risken
  • Stark orderbok ger bra visibilitet
  • Kommersiell fastighetsutveckling under uppbyggnad (glömd tillgång)
  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 97 kronor 


Skanska 

  • Stark förväntad vinsttillväxt (EPS), på över 30 procent under 2019, tack vare låg bas 2018. 
  • Kommersiell fastighetsportföljen på rekordnivåer – värden synliggörs först på riktigt vid försäljning
  • Är en av Swedbanks Sektorfavoriter
  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 193 kronor 

Läs även Fastigheter åter bland börsens favoriter

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan