Förra veckan släppte vi årets andra kvartalsuppdatering av Investeringsstategin. Stämningen kan svänga snabbt och vi rör oss mot en svagare säsong för avkastning vilket gör att vi förblir neutrala i vår aktieallokering. Vi ser potential för resten av året men under de senaste dagarna har vi blivit påminda om att rädslan snabbt kan bli närvarande.

Trots att samtalen mellan USA och Kina fortsätter har USA påfört nya tullar, först i fredags och sen ytterligare under helgen. Marknaden har tagit nyheterna med ett lite förvånande lugn och vi är rädda för att det kan komma fler uttalanden kring detta, som kan påverka marknaden framöver.

Året kan tyckas ha startat lite för bra och risken för en korrigering är hög. Uppgången är dock till stor del ett resultat av den överdrivna pessimism i slutet av 2018. Vi ser en balanserad och rimlig förväntansbild på ekonomin och vinsterna samtidigt som optimisten i oss kan se tecken på bottenkänningar både i vissa konjunkturbarometrar samt i vinsterna.

Med minskad oro för högre räntor allokerar vi om från räntepositionen (kassan) till krediter samt förlänger durationen i räntebenet. Vi förhåller vi oss försiktiga till krediter med sämre kreditkvalitet (HY) då dessa är mer känsliga för aktiemarknaden. Vi föredrar krediter med bättre kreditkvalitet (IG), på grund av deras defensiva karaktär i en portfölj samtidigt som de fortfarande gynnas av den goda underliggande tillväxten.

Även värderingen talar för IG snarare än för HY. Med lägre utsikter för stigande räntor ser vi krediter som ett bättre alternativ än korta statsräntor. Vi ökar till övervikt.


Fyra av fem regioner viktas om
Regionsmässigt neutraliserar vi Tillväxtmarknader. Regionen har haft en bra utveckling men tappat lite fart på slutet och vi anser inte att potentialen kompenserar för riskbilden i nuläget.

Det gäller bland annat valuta och metallpriser. Det gäller också en globalt avtagande handel. Samtidigt adderar vi USA till övervikterna med stöd av att vinstmaskinen åter igen kan växla upp. Vi bedömer att den makroekonomiska utvecklingen i USA och de amerikanska företagens vinsttillväxt har förutsättningar att utvecklas väl, relativt andra stora regioner, samt att vinstutvecklingen kan ha bottnat.

Sverige förblir överviktat och för Europa minskar vi undervikten samtidigt som vi initierar en liten undervikt i Japan. Sverige gynnas av en hög andel cykliska bolag som drar nytta av en stark global konjunktur. Samtidigt innebär det att marknaden ofta blir mer slagig än många andra marknader. Vi räknar med att konjunkturen håller upp relativt väl och med en stor andel konjunkturkänsliga bolag ser vi därför en god möjlighet för Sverige att utvecklas bättre än ett världsindex.


Till hela Investeringsstrategin 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan