Att placera företagets kapital och bygga upp en buffert gör att du som företagare skapar trygghet och handlingsfrihet i många situationer.

De allra flesta företagare har fokus på att driva verksamheten på ett bra sätt för att uppnå god lönsamhet. Däremot är det många företagare som kanske inte alltid har så stort intresse av att placera företagets pengar. Men nästan alla företag behöver ett buffertkapital för oförutsedda utgifter, framtida utdelningar, pensionsavsättningar och investeringar. Om pengarna kan placeras till högre avkastning än vad det vanliga bankkontot ger, bidrar det dessutom till ett bättre resultat i företaget.

Placeringserbjudande med bredd som passar många

I Swedbanks kapitalförsäkring Företagskapital får du tillgång till ett av marknadens bredaste placeringsutbud av exempelvis fonder och värdepapper. Placeringserbjudandet passar både dig som vill ha hjälp med förvaltningen av sparandet och dig som söker ett riktigt stort utbud av möjliga placeringar. Du kan välja mellan cirka 500 fonder fördelat på ett 60-tal förvaltare. I Företagskapital Depå går det också att placera i enskilda värdepapper eller SPAX. 

Enkelt med fondbyten och omplaceringar

När sparandet sker inom ramen för en kapitalförsäkring kapitalvinstbeskattas inte fondbyten och omplaceringar av värdepapper eller försäljningar. Istället för att betala kapitalvinstskatt på den eventuella vinsten på försäljningsdagen dras en schablonskatt varje månad, som beräknas på innehavet i försäkringen. Detta innebär att pengarna är skattade och klara för företaget den dagen då man vill använda de.

Att spara i kapitalförsäkring underlättar också bokföringen, eftersom fondbyten och omplaceringar av värdepapper i försäkringen inte behöver bokföras.

Företagskapital är ett sätt att placera aktiebolagets överlikviditet för att få möjlighet till bra avkastning, samtidigt som pengarna är lättillgängliga.

Det finns två typer av Företagskapital;
Företagskapital Fond och Företagskapital Depå.

Flera fördelar med Företagskapital:

  • Skapar handlingsfrihet
  • Många placeringsmöjligheter
  • Engångsinsättning eller regelbundet sparande
  • Schablonbeskattat sparande
  • Enkel bokföring
Läs mer om kapitalförsäkring

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan