Efter avknoppningen av Adevinta handlas Schibsteds kärnverksamhet med kraftig rabatt. Med dagens kurs är alla nyhetstjänster, finansiella tjänster och tillväxtaffärer gratis, medan det solida och växande segmentet Nordic online är värderat till 11 gånger det förväntade rörelseresultatet 2020 (EBITDA). Det är bara hälften så hög värdering som för Adevinta, Rightmove och Auto Trader.

Läs mer om Schibsted, Dometic och andra spännande bolag i veckans Aktienytt 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan