Trots den kraftiga uppgången är värderingen av fastighetssektorn fortfarande inte utmanande. Och några moln på fastighetshimlen är svåra att upptäcka. Kontorshyrorna har stabiliserat sig på höga nivåer och vakanserna är stabilt låga på i genomsnitt lite drygt 2 procent sedan 2016. 

Att kronan under 2019 fortsatt gå ned mest av alla valutor i den industrialiserade världen gör givetvis också att det utländska intresset för svenska fastigheter gått upp, vilket ger stöd för värderingarna i svenska kronor. I första kvartalet steg det aggregerade fastighetsvärdet med 1 procent. 


Kepler Cheuvreuxs favoritaktier i fastighetssektorn är 

Fabege

 • Växer substansvärdet (NAV) snabbt tack vare hög andel utvecklingsprojekt som driver både kassaflöde och högre fastighetsvärde vid färdigställande
 • Kontorshyror har kommit upp över 20 procent på två år, vilket ger Fabege den övre handen vid omförhandlingar genom 2020
 • Stark balansräkning med 39 procent belåningsgrad ger utrymme att agera
 • Är en av Swedbanks Sektorfavoriter
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 151 kronor 


SBB

 • Kraftigt tillväxt under de senaste två åren med fokus på samhällsfastigheter – 8 procents avkastning mot kommunobligation 1 procent. 
 • Genomsnittlig ränta ner tack vara omfinansieringar och nyligen höjt kreditbetyg till Investment Grade (IG)
 • Belåningsgrad under 40 procent
 • Mål att växa portföljen från 25 till 40 miljarder kronor 2023
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 14,20 kronor 


Wihlborgs 

 • Kassaflödet (FFO) har vuxit varje år sedan 2005 
 • Kombinerar underliggande FFO tillväxt med hög utvecklingstakt (utvecklingsportföljen är rekordhög på 2,5 miljarder kronor)
 • Marknadsledare i västra Skåne ger synergier 
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 149 kronor 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan