I vad som kan betraktas som elfte timmen har lagstiftare, företag och konsumenter nu fokus på plastproblemet och förändringar är att vänta enligt en hållbarhetsrapport från Swedbanks samarbetspartner, analysbolaget Kepler Cheuvreux.  

Bolag som är snabba att ställa om blir vinnare
Användning och produktion av plaster spänner över många olika sektorer och Kepler Cheuvreux bedömer att de som är tidigt ute och anpassar sig till de pågående förändringarna för ett hållbart plastanvändande kommer att bli vinnare. Hälsorisker med bland annat mikroplaster, långtgående regulatoriska krav och konsumenternas allt högre miljömedvetande driver på utvecklingen. Bolag, inom alla branscher, som är tidigt ute i omställningen väntas få konkurrensfördelar enligt rapporten från Kepler Cheuvreux.

SPAX Nu Recycle
SPAX Nu Recycle gör det möjligt för dig att i en återbetalningsskyddad placering följa bolag som bedöms vara långt framme i omställningen mot en hållbar plasthantering eller som utvecklar alternativ till plast. Även bolag inom återvinning och avfallshantering återfinns i placeringens aktiekorg.

Varför SPAX Nu Recycle?
Plastavfall är ett globalt problem. Bolag som är tidigt ute med en cirkulär användning av plast väntas få konkurrensfördelar. I placeringen får du del av möjlig börsuppgång i bolag som är i framkant gällande bland annat platshantering och som vi bedömer ha god tillväxtpotential. Samtidigt kan du känna dig trygg om marknaden skulle falla. Du vet nämligen på förhand vilket lägsta belopp som utbetalas på återbetalningsdagen, oavsett marknadsutveckling.

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående bolag på www.swedbank.se/struktprod

Här kan du se en film om SPAX Nu och hur produkten fungerar SPAX Nu

Hur går jag tillväga för att investera i SPAX Nu Recycle?

Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.


Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan