Sedan strategin i mars har inte mycket hänt i den europeiska ekonomin som får oss att ändra synen på den underliggande utvecklingen.

Konjunkturen mattas av och visar i dagsläget inga tecken på att vilja ta fart. Något som fått ECB att, liksom flera andra centralbanker i mogna ekonomier, fortsatt hålla tillbaka penningpolitiska åtstramningar. I samband med det senaste räntebeskedet sköt ECB fram prognosen för en räntehöjning till nästa år och annonserade ett nytt likviditetsstöd i form av företagslån (TLTRO3). 

- Det ser ut att kunna vara nödvändigt då ECB:s undersökning gällande företagens behov och vilja att låna kapital pekar mot att det inte fanns någon tillväxt i utlåningen alls för det första kvartalet. Denna situation speglar den konjunkturella utvecklingen relativt väl i form av ett avtagande investeringsbehov för näringslivet, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg. 

Frågan är hur ECB kommer att möta detta? Utökade stimulanser i form av lättnader för villkoren för utlåning till näringslivet är en möjlighet, men det lär inte på egen hand ändra utvecklingen. 


Möjlig positiv påverkan
Finns det andra faktorer som kan påverka positivt? En del är en underliggande stimulans i form av en något expansivare finanspolitik i euroområdet 2019. En majoritet av de europeiska länderna väntas utöka sina finanspolitiska stimulanser och även om det inte är med några stora tal så är det välkommet.

En annan potentiell positiv faktor skulle kunna vara att de stimulanser som Kina presenterat spiller över och får en påverkan även för den europeiska ekonomin. Detta då Europa har Kina som en viktig handelsmotpart och som många gånger är mer beroende av exporten till Kina än till exempel USA.

Sett till hur statistiken kommit in i förhållande till förväntningarna är det inte mycket nytt för europeiskt vidkommande då det är fortsatt något av en kräftgång. Men för just kinesisk del ser bilden ljusare ut då statistiken överraskat positivt och marknadens oro för den kinesiska konjunkturen har mattats ordentligt vilket skulle kunna tala för en större optimism. Två tunga sektorer på de europeiska börserna som haft det motigt till och från har varit bank- och fordonssektorerna. 

Banksektorn har under 2019 inte agerat sänke som under de senaste åren utan utvecklats i linje med europeiska börsindex

som helhet. Swedbank har dock svårt att se att bank ska ta ledningen och dra börserna uppåt givet de fortsatt låga räntorna. Samtidigt har fordonssektorn det fortsatt tungt. Något som även kom att bekräftas av den snart avslutade rapportsäsongen där såväl resultat som bolagens kommentarer inte gav anledning till att anlägga ett positivare förhållningssätt.

- Att USA:s president Donald Trump på inrådan från sina rådgivare igår meddelade att beslutet om att införa importtullar på europeiska och japanska bilar och bildelar skjuts upp med upp till sex månader, är dock goda nyheter för europeiska biltillverkare, konstaterar Johannes Bjerner 

Den svalnande konjunkturen till trots väntar sig analytikerna en fortsatt vinsttillväxt i Europa. Regionen är den enda där vinsttillväxttakten förväntas öka under 2019. Vinsttillväxten väntas ligga på 8,0 procent, vilket faktiskt är marginellt högre än under marsstrategin. Sett till värderingen har den kommit upp i takt med att börsen utvecklats väl. Med en P/E värdering på 13,8 för kommande 12 månader så är den nu högre än det historiska snittet på 12,8. 

- Men premievärderingen är relativt sett lägre än för flera andra börser vilket kan tala för en mindre nedsida om börserna skulle komma att vända söderut, säger Johannes Bjerner.

Till Investeringsstrategin 

Placeringsförslag: Swedbank Robur Europafond Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan