Investeringsstrategin sammanfattar Swedbanks syn på makroekonomin och läget på marknaderna i Sverige, Europa, USA, Japan och på tillväxtmarknaderna. Genom att läsa strategin får du reda på vilka marknader som förväntas utvecklas bäst respektive sämst den närmaste tiden och hur man bäst fördelar sitt sparande mellan olika tillgångsslag och regioner. Slutsatserna konkretiseras i placeringsrekommendationer. Investeringsstrategin kommer ut fyra gånger per år (februari, maj, september och december) med kortare månatliga uppdateringar. 

För dig som ännu inte läst Investeringsstrategin finns den här


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga: 

Läser du Investeringsstrategin?

  • Ja, alltid varje månad 38%
  • Ja, särskilt placeringsförslagen är intressanta 16%
  • Ja, ibland 26%
  • Nej, men jag kollar TV-sändningen 3%
  • Investeringsstrategin, vad är det? 18%


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan