Det är stora nedgångar på börserna i dag. Vad är det som händer?
– Optimismen kring en eventuell lösning på handelsdispyten mellan USA och Kina har under en längre tid blivit mer och mer utbredd. Samtalen länderna emellan har varit konstruktiva och gått framåt. Detta har varit en av flera anledningar som har hjälpt till att lyfta de globala marknaderna i år, säger Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank Strategi & Allokering, och fortsätter:

– Under en lång tid räknade marknaden med att ett nytt handelsavtal skulle färdigställts under mars. Men när arbetet med överenskommelsen drog ut på tiden reagerade marknaden knappt alls. Nu fanns en förhoppning om att ett avtal skulle undertecknas på fredag innevarande vecka, alltså 10 maj. Det är osäkerhet kring detta datum som nu skapar en tydlig rädsla bland investerare. Bland annat har USA:s president Donald Trump under helgen hotat med högre och nya tullar på kinesiska varor för flera hundra miljarder dollar.


Vad säger ni om reaktionen?
– Vi har länge flaggat för att grus i maskineriet vad gäller samtalens framåtskridande kan utlösa en ny våg av rädsla på aktiemarknaden. Vi var förvånade att marknaden bara svalde att marsdatumet blev uppskjutet. Att vi nu får en större reaktion tycker vi inte är särskilt konstigt i ljuset av detta.

– Året har trots allt startat väldigt bra. Om det nu skulle bli ett större bakslag i samtalen eller ytterligare förseningar för en överenskommelse – eller rent av att ett fullskaligt handelskrig skulle bryta ut – då är det högst rimligt att marknaden ska ner.


Kan ni säga något specifikt om reaktionen i Sverige?
– Att Sverige och Stockholmsbörsen tar mycket stryk i ett sådant här läge är rimligt. Vi har en stor andel konjunkturkänsliga bolag som har gått väldigt bra och som direkt påverkas av störningar i global handel. När rädslan i relation till utvecklingen för just global handel stiger, är det ingenting märkligt att se dessa bolag falla, avslutar Mattias Isakson.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan