En dryg fjärdedel av bostadsbyggaren JM:s försäljning kommer från JM International, där Norge svarar för den absoluta merparten, och nu är den tredje största aktören i landet. JM:s kapitalmarknadsdag hölls följdriktigt i Oslo. JM Norge gav ett starkt intryck.  

Under presentationen framkom också att överutbudet sjunker snabbt i Stockholm och kommer att vara borta under hösten, med JM som en av vinnarna. 

Marknaden har gradvis förbättrats, vilket nämndes redan i april. Långsiktiga produktivitetsmål om att sänka ledtiderna med 30 procent om 5 år kommer, om bolaget lyckas, att göra livet svårt för konkurrenterna.

Aktiens historiska 12-månaders framåtblickande P/E är 12. Med tanke på osäkerheten i marknaden är en rabatt på 10 procent rimlig. Köprekommendation och riktkursen 215 kronor upprepas.

JM är både en Sektorfavorit och med i Fokusportföljen

Passa även på att se långintervjun med JM:s vd Johan Skoglund i Aktie-TV fördjupningen om bolaget. 

Läs mer om JM, Essity, Sandvik, Tomra och andra spännande bolag i Veckans Aktienytt Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan