Trots viss återhämtning i fredags så tappade Stockholmbörsen runt 2 procent under förra veckan. OMXS30 har nu fallit drygt 7 procent sedan toppen den 26 april. I Investeringsstrategin daterad den 7 maj beskrev vi ett scenario där vi ansåg att risknärvaron i marknaden var förvånansvärt låg. 

Då Trump strax innan lanseringen av denna höjde retoriken i handelssamtalen med Kina kom bekräftelsen på detta faktum som ett brev på posten.

I början av året var kommunikationen kring handelsdispyten konstruktiv och det låg i marknadens förväntningar att ett avtal skulle bli klart under mars månad. I mitten av denna månad kom dock nyheten att så inte skulle bli fallet och marknaden svalde det med en axelryckning. Vi var då förvånade att investerare tog det så lugnt. Vi ser just framgångarna i dessa samtal i kombination med den tydliga omsvängningen från centralbankerna (inte minst amerikanska Fed) och de två relativt sett starka rapportsäsongerna som huvudförklaringen till den starka starten på börsåret.

Det som för tre veckor sedan började med hot om nya tullar på kinesiska varor har på slutet mestadels handlat om Huawei och det innebär att handelsbråket delvis har tagit en ny inriktning.

Trump sade dock senast natten till fredag att han tror att handelsdispyten får ett snabbt avslut och att konflikterna kring Huawei kan lösas under samtalen. Trump väntas ha ett möte med den kinesiska presidenten Xi Jingping i samband med G20-mötet 28-29 juni i Japan.

I vår majstrategi behöll vi den neutrala aktievikten samtidigt som vi framhöll risken för en kortsiktigt korrigering, med bakgrund just i den låga risknärvaron. Den nedgång vi hittills upplevt går alltså helt under det vi ser som en naturlig och helt rimlig korrigering efter en mycket stark start på året. April var exempelvis den starkaste svenska börsmånaden sedan 2011. Ett flertal sentimentsindikatorer har försvagats de senaste veckorna och det indikerar ett mer försiktigt investerarkollektiv.

Det är svårt att se ett underskrivet handelsavtal i närtid men samtidigt ser vi inte ett fullt ut eskalerande handelskrig framför oss. Vi ser inte heller en stundande lågkonjunktur runt hörnet.

Allt sammantaget bekräftar den senaste tidens turbulens rimligheten i att vi ligger kvar neutrala till aktiemarknaden. Stabilisering i markroindikatorer och gradvis bättre vinstmomentum under andra halvåret, tillsammans med ett handelsavtal (alternativt mer positiva kommentarer kring samtalen) mellan de båda länderna kommer sannolikt att vända stämningen bland investerare igen. Det kan mycket väl ta ett tag till och därav känner vi ingen stress att ändra något i vår allokering. 

Med en hög andel konjunkturkänsliga bolag har Sverige tagit något mer stryk i den pågående korrigeringen och så länge den pågår kommer det sannolikt fortgå. Vi anser dock att det är fel läge att ändra denna position då vi tror att det kommer, precis som tidigare i år, att betala sig på lite lägre sikt. Vi ser stöd till denna exponering från det utdragna konjunkturförloppet, de låga räntorna och vinstutvecklingen samt den svaga svenska kronan.


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan