Swedbank ser en balanserad och rimlig förväntansbild på ekonomin och vinsterna. Samtidigt kan optimisten i oss se tecken på bottenkänningar både i vissa konjunkturbarometrar och  i vinstförväntningarna. Medvetna om att stämningen snabbt kan svänga och att vi rör oss mot en svagare säsong för avkastning förblir vi neutrala i vår aktieallokering.

- Med andra ord ser vi inte någon anledning att öka exponeringen mot aktier inför sommaren, även om vår bedömning är att börsen kommer att stå högre vid årsskiftet, än den gör idag, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Med minskad oro för högre räntor allokerar vi om från räntepositionen (kassan) till krediter samt förlänger durationen i räntebenet.

Vi förhåller vi oss försiktiga till krediter med sämre kreditkvalitet (HY) då dessa är mer känsliga för aktiemarknaden. Vi föredrar krediter med bättre kreditkvalitet (IG), på grund av deras defensiva karaktär i en portfölj samtidigt som de fortfarande gynnas av den goda underliggande tillväxten. 

Även värderingen talar för IG snarare än för HY. Med lägre utsikter för stigande räntor ser vi krediter som ett bättre alternativ än korta statsräntor. Vi ökar till övervikt

Regionsmässigt neutraliserar vi Tillväxtmarknader. Regionen har haft en bra utveckling men tappat lite fart på slutet. 

- Samtidigt adderar vi USA till övervikterna med stöd av att vinstmaskinen åter igen kan växla upp. Sverige förblir överviktat och för Europa minskar vi undervikten samtidigt som vi initierar en liten undervikt i Japan, säger Mattias Isakson.

 

Läs nya Investeringsstrategin här 


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan