På kort sikt är efterfrågan på tjänster från nordiska it-leverantörer väldigt stor samtidigt som det i dag är ytterst begränsad tillgång på personer att anställa.I kombination med en generellt sett redan hög beläggningsgrad bland leverantörer har detta tryckt ut sektorn långt ut på kostnadskurvan.

Det enda troliga är att sektorn kompenserar för detta genom prishöjningar, enligt Kepler Cheuvreux senaste sektorsanalys. Det finns därför en rimlig chans att IT-sektorn åter kan uppvisa intäkter som växer snabbare än BNP.

Dock finns lite utrymme att via prishöjningar expandera marginalerna givet höga kostnader och svårigheter att öka beläggningen. Snarare kan den sidan förbättras med förändringar inom produktmixen. Kepler Cheuvreux bedömer att sektorns marginaler är nära att toppa ur.

Sammanfattningsvis erbjuder sektorn solida utsikter, exempelvis en genomsnittlig årlig tillväxt om 7 procent mellan 2019 och 2021 för intäkter per aktie – givet att prishöjningarna realiseras. Under året har sektorn som helhet presterat väl, men fundamenta ser ändå attraktiva ut. Exempelvis räknar man mellan 2019 och 2021 med 7 procents fritt kassaflöde och 5 procent i utdelningar för 2019.


Inte bara fina ord
Det ord som tydligast definierar IT-sektorn i dag är digitalisering. Men digitalisering är varken nytt eller någon revolution – utan snarare en evolution som startade för över 50 år sedan och har fortsatt utvecklas genom nya teknologiska genombrott.

I dag tar bolag hand om stora mängder data från konsumenter. All denna data låter bolagen utföra analys, kunskaps- och informationsdelning samt innovation i realtid vilket förändrat hur de tillhandahåller varor och tjänster till kunder.

Digitala teknologier som molnberäkningar, IoT (”sakernas Internet”), maskininlärning och artificiell intelligens är inte bara fina trendord utan viktiga tillväxtdrivare längs den digitala färdväg som allt fler bolag ansluter till.


Moln och maskininlärning driver tillväxt
Molnberäkningar, eller cloud computing, är en av de viktigaste faktorerna för företagens utveckling då det erbjuder flexibilitet och tillgänglighet. Ursprungligen var teknologin tänkt att sänka kostnader för it genom att skifta kostnadsstrukturen från anläggningstillgångar (datorer, servrar, etc) till operativa utgifter.

Mycket av detta skedde genom att flytta virtuella maskiner från egna servrar till molnet. Men i dag har bolagens skäl till att använda sig av molnet ändrats. Teknologin utgör den mest gynnsamma miljö för bolag oavsett storlek att implementera sina digitala strategier. Detta då de inte måste investera fast sig i it-infrastruktur av en viss storlek eller utformning utan kan skala upp och ner efter behov.

Internet of Things (IoT) brukar kallas för ”sakernas Internet” och är den andra stora tillväxtdrivaren inom sektorn. I stort betyder det att den digitala och den analoga världen förenas. IoT är en av världens mest betydande megatrender. Maximal informationsdelning och anslutning öppnar upp för helt nya källor och användningsområden av data, vilket betyder nya affärsmöjligheter. Ihop med molnteknologier betyder allt fler anslutna enheter att det blir enklare och billigare att samla och analysera data.

För att hantera allt detta så krävs maskininlärning och artificiell intelligens, vilket är sektorns tredje stora tillväxtdrivare. Teknologierna tillåter för automatisering och optimering av nästan alla befintliga processer hos vilket företag som helst. Det frigör resurser för bolagen att använda på andra områden. Ovanpå molnteknologiernas krafter blir denna sorts teknologier nästa logiska steg för all affärsutveckling.


Kepler Cheuvreux inleder bevakning av fyra bolag inom sektorn

  • EVRY, rekommendation Köp, riktkurs 42 NOK
  • Atea, rekommendation Behåll, riktkurs 120 NOK
  • Bouvet, rekommendation Köp, riktkurs 335 NOK
  • HiQ, rekommendation Behåll, riktkurs 57 SEK.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan