Mest köpta och sålda aktier under vecka 21

Handelsaktiviteten var stabil under föregående vecka. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna var fortsatt optimistiskt och nettoköpte aktier. Vi såg ett tronskifte på listan över de mest köpta aktierna då Trelleborgs aktie lockade köpare efter att aktien inkluderats som ny Sektorfavorit. Även Hexagon tog plats på listan om än på en mer blygsam placering. 

Läs mer: Trelleborg och Hexagon nya Sektorfavoriter

Stora Enso tar andraplatsen. Bolaget tillhör en av vinnarna på den svaga svenska kronan vilket var ett tema i Swedbanks senaste Investeringsstrategi.

Läs mer: Svagare krona valutadopar exportbolagen

Swedbank halkar ner till bronsplats och följs av Nokia som gynnas av USA:s svartlistning av Huawei.

Läs mer: Betryggande budskap från investerarträff i Paris

Efter budet från ägarfamiljen af Jochnick  lyfter Oriflame till förstaplatsen bland de mest sålda aktierna. Budet från Amgen på Nuevolution ger också avtryck i listan.

Assa Abloy når silverplatsen bland de mest sålda aktierna. Potentialen anses begränsad vid nuvarande kurs.

Läs mer: Feedback från möte med finanschef

Ericsson följer på bronsplats  och vinsthemtagningar kan antas efter stark kursutveckling de  senaste 1-2 veckorna.De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 21

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan