Vill du veta vad Bolidens, Electrolux, JM:s och Stora Ensos vd:ar har att berätta om vad som är på gång i deras bolag?

Eller kanske varför småbolag är så intressanta ur ett placeringsperspektiv? Och poängen med att satsa på hållbart sparande. 

Dessutom får du förstås en grundlig genom gång om vad som händer på börsen och marknaderna med Swedbanks experter…och mycket, mycket mer. 

Så ännu är det inte för sent! Det är bara att klicka på länken och se Aktie-TV! 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan