I årsredovisningen 2018 kunde Data Respons vd Kenneth Ragnvaldsen nöjt konstatera att bolaget nu lägger ytterligare ett rekordår bakom sig. Bolaget följde upp med ett första kvartal 2019 fullt av starka siffror och, inte minst, en organisk tillväxt på 17 procent. Förutsättningarna för att Data Respons ska nå sitt tillväxtmål på 2 miljarder i omsättning 2020 bör vara goda. 

Egen nisch på marknaden

Under årens lopp har Data Respons systematiskt byggt upp en specialistorganisation med förmåga att leverera de verkligt avancerade tekniska lösningarna. De har i det närmaste skapat en egen nisch på marknaden med kraft att möta efterfrågan från de flesta branscher som vill ligga i framkant i en allt mer digitaliserad och automatiserad värld. Det handlar exempelvis om lösningar för uppkopplade fordon, kontrollsystem för industrirobotar, stabiliseringssystem för fartyg och mjukvara för missilsystem. Ett bevis för Data Respons förmåga att också leverera är att de under de senaste åren valts som långsiktig FoU-partner till ett antal företag verksamma inom olika branscher.

Besked om nyemission i maj 

Den 13 maj meddelade Data Respons en nyemission på totalt 13,8 miljoner aktier, som emitterades vid ett pris på 27 NOK per aktie. Det totala bruttoinflödet förväntas uppgå till runt 373 MNOK, som är öronmärkta för förvärv i Tyskland och Norden.  Vi upprepar Köp men med en något sänkt riktkurs till 35 NOK. Detta motsvarar utspädningseffekten på kassaflödesvärderingen efter den senaste nyemissionen. Vår kassaflödesvärdering indikerar på 33 NOK och till det adderar vi 2 NOK för att ta höjd för förvärv som Data Respons förväntas göra under året. 

Kepler Cheuvreuxs syn på Data Respons

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 35 NOK


Kort om Data Respons

Data Respons startades 1986 och har med drygt 1 100 medarbetare sin bas i Norden och Tyskland. I sin kommunikation är Data Respons tydlig med att bolagets absolut största och viktigaste tillgång är medarbetarna och de kärnvärden som ska genomsyra verksamheten; Responsibility, Perform, Being generous and Having fun. Historiskt vid förvärv har bolaget varit noga med att skynda långsamt och inte genomföra för stora förändringar. Utan till en början låta de förvärvade bolagen, som ofta har mellan 5-50 anställda, fungera som separata avdelningar och ge medarbetarna tid att hitta sina roller i ett nytt sammanhang. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan