Din allmänna pension kommer från svenska staten och består oftast av två delar; inkomstpension och premiepension (PPM). Båda dessa är inkomstgrundande, det vill säga att de påverkas av hur mycket du tjänar och hur länge du har jobbat. Det finns dessutom vissa som får garantipension, helt eller som utfyllnad till inkomstpension och premiepension. Garantipension kan fås om man tjänat in låg eller ingen pension alls.

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut det orange kuvertet till dig som privatperson. Det är en vägledning om hur mycket du kan förvänta dig att få i allmän pension och visar hur mycket du hittills har tjänat ihop från staten.

Hur fungerar den allmänna pensionen?

Varje år avsätts 18,5 procent av din inkomst, oavsett om det är lön eller andra skattepliktiga ersättningar såsom föräldrapenning eller sjukersättning. 16 procent av detta är din inkomstpension. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem vilket innebär att du arbetar in pensionsrätter som de yrkesarbetande betalar in för att finansiera framtidens utbetalningar från pensionssystemet. 2,5 procent är din premiepension (PPM) som helt och hållet är ett fonderat system där faktiska pengar avsätts i de fonder du själv väljer. Om du inte har gjort något val sätts pengarna in på AP7 Såfa. 

Genom att välja hur dina pengar placeras och förvaltas kan du själv påverka din premiepension och därmed din framtida pension.  På pensionsmyndigheten.se eller i ditt orange kuvert kan du se vilka fonder du har och hur mycket de är värda. Genom att göra ett aktivt val kan du öka möjligheterna till god avkastning. Du kan ha högst fem fonder samtidigt och kan när som helst byta fonder eller ändra fördelningen mellan dem.

Vilka inkomster räknas in i den allmänna pensionen?

Exempel på pensionsgrundande inkomster är:

 • Lön
 • Inkomst från din näringsverksamhet om du är egenföretagare
 • Socialförsäkring, så som sjukersättning, aktivitetsersättning och föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning

I samband med att du deklarerar så bestämmer Skatteverket vilka av dina inkomster som är pensionsgrundande och inte. Skatteverket rapporterar sedan hur mycket du har i pensionsgrundande inkomst till Pensionsmyndigheten. 

Kan jag påverka storleken på min allmänna pension?

Du kan själv påverka hur stor din allmänna pension blir genom att jobba mer, längre och till en högre lön. Men eftersom den allmänna pensionen har ett intjänandetak kan det som påverkar mest vara att du arbetar längre i livet. Det innebär även att din allmänna pension kan minska om du tjänar lite eller till exempel jobbar deltid. Hur du placerar dina pengar samt hur bra investeringarna har gått påverkar naturligtvis också din allmänna pension.

Pensionens tre delar:

 1. Allmän pension – från staten: när du arbetar och har inkomst sätts det av pengar till din allmänna statliga pension.
 2. Tjänstepension – från jobbet: som anställd kan arbetsgivaren sätta av pengar till din pension i en tjänstepension.
 3. Eget sparande – från dig själv: för att få hela din lön i pension behöver du ett privat sparande.

Tips på hur du kan påverka din pension:

 • Det viktigaste för din pension är att du arbetar. Att jobba heltid och skjuta på pensioneringen kan göra skillnad på tusenlappar varje månad.
 • Om du lever tillsammans med någon - dela lika på ansvar för hem och eventuella barn, så att båda kan jobba ihop till en schysst pension. Om ni väljer att göra på annat sätt, tänk på att den som förvärvsarbetar mer eller tjänar mer, kan bidra till sin partners pensionssparande.
 • Gifta och registrerade partners kan kompensera inkomstskillnader genom att den med högre inkomst för över pensionsrätter för premiepension till den som har lägre inkomst.
 • Kontrollera att din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig. Om inte försök få din arbetsgivare att göra det - eller kompensera dig med högre lön.
Läs mer på swedbank.se/pension

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan