Mätteknikgiganten Hexagon tillhör de bolag som drar nytta av de starka digitaliserings- och automationstrenderna. Kombinationen av god organisk tillväxt, 5 procent, med tillägg från förvärv och en marginalökning med 2-3 procentenheter är kraftfull. Med värderingen tillbaka på genomsnittliga historiska nivåer, höjs rekommendationen från Behåll till Köp och riktkursen till 560 kronor. 

Sandvik har kommunicerat att koncernen separerar specialstålstillverkningen, Materials Technology (SMT), med målet att dela ut verksamheten till aktieägarna. Draget är strategiskt vettigt då verksamheten och lönsamheten skiljer sig väsentligt från Machining Solutions (SMS) och Mining and Rock (SMRT). Fler detaljer kommer på kapitalmarknadsdagen den 22 maj. 

Beslutet att separera SMT med målet att knoppa av verksamheten sätter punkt för en decennielång debatt angående SMT:s framtid inom Sandvik. Vi anser att SMT är redo och kommer att gynnas av en tillvaro utanför Sandvik. Med de mest lönsamma delarna kvar och gruvutrustning som motverkar en potentiell cyklisk nedgång bedömer vi att detta kan vara starten på att Sandviks rabatten mot Atlas Copco börjar minska. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 184 (178) kronor. 


Läs mer om dessa och andra spännande bolag i veckans Aktienytt


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan