Svåra jämförelsetal snarare än en svag marknad förklarar varför Epirocs organiska orderingångstillväxt var negativ (- 5 procent) när bolaget presenterade rapporten för första kvartalet. Ha i åtanke att jämförelsekvartalet från 2018 var bolagets näst bästa någonsin. Servicesegmentet fortsätter växa och underliggande fundamenta förblir goda. Gruvmarknaden är fortsatt en favorit, och där är bolaget det renodlade valet. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs.

För Telia var resultatet i det första kvartalet något bättre än väntat i Sverige och Finland men sämre i Norge. En negativ tjänsteintäktstrend i Sverige, drivet av förluster inom kontantkort och en allmänt svag marknad, väntas under kommande kvartal förbättras. Exempelvis kommer den svenska marknaden gynnas av prishöjningar på fastnätsprodukter från andra kvartalet. Estimaten lämnas i stort oförändrade, men en viss minskning sker i Norge. Riktkursen är således oförändrad medan rekommendationen Köp upprepas.

2019 kan bli året för återhämtning när det gäller Skanska. Första kvartalet tenderar att vara bolagets säsongsmässigt svagaste. Med stöd från lättare jämförelser framöver syns en tillväxt i vinsten per aktie om 28 procent på årsbasis. Marknadsutsikterna är i princip oförändrade, dock med en nedgradering på icke-bostäder från väldigt starka till starka för kommande tolv månader. Inom segmentet Construction finns tecken på stabiliserande marginaler. Efter revideringar i estimaten för vinsttillväxten per aktie sänks riktkursen, men rekommendationen Köp upprepas alltjämt.

För att läsa hela Aktienytt för denna vecka, klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan