Hexagon ersätter Nokia inom Telekom/IT medan Trelleborg tar Saabs plats i verkstadssektorn. 


Kepler Chevreuxs syn på Trelleborg

 • Gynnas av globala trender
 • Exponeras mot både tidig och sencyklisk industri
 • Överdriven oro efter rapporten för första kvartalet
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 204 kronor Kepler Chevreuxs syn på Hexagon

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • Högre andel mjukvara driver marginalen
 • Gynnas av digitaliseringstrenden
 • Vinnare på kinesiska stimulanser
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 560 kronor 


Kepler Chevreuxs syn på Saab

 • Global oro driver marknaden
 • T-X-order ändrar spelplanen
 • Geopolitiska spänningar driver efterfrågan
 • Attraktiv värdering
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 430 kronor 


Kepler Chevreuxs syn på Nokia 

 • Trots kortsiktig motvind väntas bolaget gradvis återhämtas kommande kvartal
 • Marginalen väntas gradvis förbättras kommande kvartal
 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 5,80 euro 


Läs mer om Sektorfavoriterna 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan