Aktiellt har frågat sina läsare om deras privata pensionssparande i tre år. Trenden är tydlig. För varje år ökar andelen läsare som sparar extra till sin pension. Dessutom är det fler som sparar mer till pensionen. 

Utan eget sparande blir pensionen ofta bara kring 60 procent av slutlönen. Det tycker många inte tycker räcker till för den guldkant de vill ha i tillvaron som pensionärer.

För dig som inte börjat spara extra till pensionen kan det vara bra att kolla hur mycket du väntas få i pension på pensionsportalen minpension

Och, kom ihåg att öppna det orangea kuvertet som innehåller årsbesked om den allmänna pensionen.

Vill du ta reda på hur mycket du behöver spara till din pension kan du prova Swedbanks pensionssnurra. På samma sida kan du också enkelt börja spara till din pension. 

Läs mer i Eget sparande allt viktigare for bra pension


Så svarade läsarna på frågan Hur mycket av din lön sparar du till pension?

Svarsalternativ  2017 2018 2019


Inget  32% 24% 22%


Ännu inget, men jag funderar på att börja. 6% 2%


0-5% 28% 21% 19%


5-10% 16% 22% 24%
Över 10% 23% 27% 33%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan