2018 kom att bli ett relativt märkligt börsår på flera vis. Amerikanska skattesänkningar och en god konjunktur bidrog till en stark vinsttillväxt vilket drog upp börsen under delar av året. Men under sista kvartalet vände marknaden och precis all information kom att tolkas negativt med kraftigt fallande börser som följd. Ett tolkningsföreträde som vi hade svårt att riktigt fullt ut förstå. Efter nyår vände marknaden åter blad och sen dess har ingenting kunnat hindra börsuppgången. OMXS30 steg bland annat nio veckor i följd. Så är verkligen investerares kynne så enkelspårigt? Nja, får väl bli svaret på frågan. Visst, det har varit stora frågor att hantera för investerare. Brexit, potentiellt handelskrig mellan USA och Kina, konjunkturavmattning och extremt stöttande centralbanker som i grunden är sugna på att strama åt snarare än att stötta. Allt sammantaget gör investerare osäkra. Sen känns det ju tryggare att köpa aktier när det lyser starkt av grönt på börsskärmarna.

Sanningen är den att man som investerare också måste inse att det numera inte alltid går att förklara marknadsrörelser med, som tidigare, fundamentala förklaringar. Idag är en allt större andel kapital på aktiemarknaderna investerat för att följa ett antal algoritmer och struntar högaktningsfullt i såväl bolagens vinster som konjunkturutvecklingen. 

Denna trend kommer med största sannolikhet att förstärkas och detta trots att det redan är en majoritet av kapitalet som förvaltas på detta sätt. Det finns en rad olika förvaltningsformer. Några av dem är marknadshandlade fonder, strategifonder, artificiell intelligens och högfrekvenshandel. Ett exempel på omfattningen och omsättningen är att den genomsnittliga ägandetiden av en aktie på USA-börsen har gått från 2 månader 2008 till dagens 20 sekunder.

Innebörden blir att börsen till viss del förlorat sin roll som indikator och det kommer finnas all anledning att återkomma till detta.

Slutsatsen blir att vare sig världen eller marknaden är svart eller vit, men ny dynamik skapar större och snabbare svängningar.

Läs mer i Investeringsstrategin 


Swedbank TV
Se specialsändning om Investeringsstrategi