Astrazeneca och japanska Daiichi Sankyo har skrivit på ett samarbetsavtal om att utveckla och sälja en ny riktad cancermedicin, en så kallad ADC-terapi med namnet Trastuzumab Deruxtecan.

Bland annat för att finansiera förvärvet avser Astrazeneca att ta in cirka 3,5 miljarder dollar genom en placering av nya aktier till befintliga och nya institutionella ägare.


Mycket lovande cancerpreparat
Trastuzumab Deruxtecan är ett mycket lovande preparat för behandling av främst bröstcancer, men fortfarande under utveckling i ett tidigt stadium. Preparatet fick så kallad Breakthrough Terapy Designation av det amerikanska läkemedelsverket, FDA, 2017. En första regulatorisk ansökan planeras att skickas in under andra halvåret 2019 avseende patienter med långt framskriden och svårbehandlad form av bröstcancer. Till skillnad mot kemoterapibehandling av cancer – som slår brett – så riktas medicinen, som innehåller antikroppar och cancerdödande ämnen, enbart mot cancerceller. 

Bolagen avser att gemensamt utveckla och marknadsföra trastuzumab deruxtecan globalt, med undantag för Japan. 


Häftig prislapp 
Astrazeneca betalar upp till 6,9 miljarder dollar till Daiichi Sankyo, varav 1,35 miljarder dollar inledningsvis. 

Aktieanalytiker David Evans menar att Astrazeneca gör något av en chansning genom att betala det fulla värdet av Trastuzumab Deruxtecan, och ser det som ett sätt för bolaget att bättra på den förväntade vinsttillväxten från år 2023 då den hittills förväntade vinsttillväxten avtar markant. 

Bolagen räknar nämligen med att intäkterna från Trastuzumab Deruxtecan kommer att kunna börja synas från 2020 och stiga väsentligt vid 2023. Fram till dess är Astrazeneca förväntade vinsttillväxt väl synlig efter den senaste tidens lyckade lanseringar av nya cancermediciner. 

Den riktade emissionen är ganska liten i sammanhanget. 3,5 miljarder dollar motsvarar bara drygt 3 procent av Astrazenecas marknadsvärde. Men att finansiera ett läkemedelsförvärv på detta sätt är ovanligt, om än logiskt med tanke på att aktien nått All-time-high och de ljusa utsikterna för vinsttillväxten de närmaste åren. 


Astrazeneca

är med i Fokusportföljen 

är en Sektorfavorit 

Rekommedation: Köp

Riktkurs: 6100 GBX


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan