Fortsatt osäkerhet råder kring vad som ska hända gällande Brexit. Under gårdagkvällen röstade det brittiska parlamentet nej till avtalet som regeringen förhandlat fram med EU. Riskerna för en hård Brexit har därmed ökat. En ny omröstning väntar i parlamentet i kväll angående en Brexit utan avtal. Om det även blir nej till det förslaget återstår enbart möjligheten att begära en förlängning av Brexit-processen, vilket parlamentet kommer att rösta om på torsdagkvällen. En sådan begäran behöver dock enhälligt godkännas av EU:s medlemsstater, vilket skapar ökad osäkerhet och pundet föll under gårdagen mot dollarn. I dag uppger Reuters att Guy Verhofstadt, som är EU-parlamentets representant i Brexitfrågor, sade att EU bör avvisa en brittisk begäran om förlängning om det inte tydligt framgår vad det brittiska parlamentet har för mål med förlängningen. Det var också något som Theresa May tog upp under gårdagkvällen efter att avtalet röstats ned. Hon framförde att parlamentet behöver rösta på olika alternativ varav ett som behöver övervägas är att begära förlängning i syfte att hinna med att genomföra en ny folkomröstning. 

Mycket talar för en förlängd Brexit-process, men sista ordet är inte sagt och frågetecken finns kring hur lång förlängning britterna vill ha och vilken nytta den skulle göra för det låsta läget i det brittiska parlamentet. 

Aktiellt har frågat Swedbanks investeringsstrateg Johannes Bjerner om vilka effekter han ser på kort sikt. 

- På ett sätt är det i mångt och mycket samma frågor som fortfarande avhandlas och på ett plan står man mer eller mindre på ruta ett. Något som också återspeglas i börs- och valutarörelser som inte påverkas nämnvärt av nyheter kring den politiska utvecklingen under senare tid. Skulle det däremot bli en hård Brexit kommer det att få en tydlig påverkan på såväl valuta som börskurser. En hård Brexit skulle få väldigt stor negativ påverkan för Strobritannien men även till viss del för Europa, säger Johannes Bjerner

Swedbank Strategi&Allokering har gjort nedanstående sammanställning avseende ett antal bolags exponering mot intäkter från Storbritannien.  Det bolag som sticker ut är Nobia, men även SCA och SHB har relativt stor exponering mot Storbritannien.

Bolag Sektor Intäkter UK
ABB Industrials 3,0%
Alfa Laval Industrials 2,3%
Assa Abloy Industrials 4,3%
AstraZeneca Health Care 2,3%
BillerudKorsnäs Materials 5,4%
Electrolux Consumer Discretionary 3,3%
Ericsson Information Technology 2,4%
Essity Consumer Staples 7,2%
HM Consumer Discretionary 6,3%
Hexagon Information Technology 4,1%
Husqvarna Consumer Discretionary 8,0%
Nobia Consumer Discretionary 42,2%
Sandvik Industrials 3,3%
SCA Materials 16,9%
SEB Financials 2,7%
Securitas Industrials 4,0%
SHB Financials 12,8%
Skanska Industrials 3,0%
SKF Industrials 2,3%
SSAB Materials 2,6%
Stora Enso Materials 4,5%
Swedish Match Consumer Staples 0,6%
Trelleborg Industrials 4,9%
Källa: Swedbank, Kepler Cheuvreux

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan