Företagsobligationer är mer riskfyllda än statsobligationer men har i gengäld högre avkastningspotential. En placering i Kreditbevis Stena kupong kan liknas vid att investera direkt i en företagsobligation utgiven av Stena AB med skillnaden att du inte behöver investera en lika stor summa. Placeringen ger möjlighet till halvårvisa utbetalningar i form av en kupong på indikativt 6,1 procent per år (3,05 procent per halvår) under den femåriga löptiden.

-En placering i ett Kreditbevis ger dig en möjlighet att bredda dina placeringar med ytterligare ett tillgångsslag, som inte korrelerar direkt med aktiemarknaden, säger Amanda Vesterström, Sales and Marketing på Strukturerade produkter.

Kreditbevisen erbjuder ett alternativ till aktier och möjliggör en diversifiering i sparaportföljen. Den löpande avkastningen i form av kupongen gör att produkten kan ses som ett räntealternativ men med möjlighet till högre avkastning. Som investerare ska man dock vara medveten om att placeringen innebär en betydligt högre risk än vad ett kontosparande innebär.

Swedbank erbjuder löpande olika typer av Kreditbevis med skiftande underliggande marknad. Produkten kan vara exponerad mot kreditrisken i ett enskilt bolag, som i Kreditbevis Stena kupong, eller ett index med flera bolag. Risknivån mellan dessa produkter skiljer sig avsevärd beroende på om bolagen har hög eller låg kreditvärdighet. Stena AB har en relativt låg kreditvärdighet och hamnar inom kategorin High Yield med rating B+ enligt ratinginstitutet Standard and Poor´s och B3 enligt ratinginstitutet Moody’s (februari 2019).

Sker en så kallad kredithändelse i bolaget påverkar det kupongen och återbetalningen av investerat belopp negativt. Definitionen av vad som är en kredithändelse följer vad som är standard på kapitalmarknaden och omfattar bolagskonkurs, omfattande betalningsdröjsmål, betalningsrekonstruktion eller myndighetsingripande. Sker en kredithändelse så riskeras hela eller delar av nominellt belopp samt framtida kuponger.

-Det är viktigt att du som investerare bildar dig en egen uppfattning om bolaget eftersom du tar en risk mot Stena AB och att du verkligen förstår placeringen och dess villkor, avslutar Amanda Vesterström.

Placeringen passar dig som:

  • söker en placering med möjlighet till halvårsvisa kuponger på indikativt 3,05 procent
  • önskar en placering mot kreditrisken i bolaget Stena AB
  • inte tror att det kommer att inträffa någon kredithändelse i bolaget Stena AB
  • förstår placeringens möjligheter och begränsningar och kan bära en förlust i din investering

Fakta Kreditbevis Stena kupong
Avkastningen är kopplad till kreditrisken i Stena AB
Ger möjlighet till en årlig kupongutbetalning på indikativt 6,01 procent
Löptid: 5 år
Sista teckningsdag: 17 mars 2019
Lägsta teckningsbelopp: 10 000 kronor
Förvaltningsavgift: 0,6 procent per löptidsår
Courtage: 1 procent på investerat belopp
Sker en kredithändelse så riskeras hela eller delar av nominellt belopp samt framtida kuponger

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar och kommentarer kring marknaden på www.swedbank.se/struktprod. Läs mer om Stena AB på www.stena.com

Hur går jag tillväga för att investera i Kreditbevis Stena kupong?

Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan