Swedbanks investeringsstrateger har uppgraderat rekommendationen för tillväxtmarknader vid flera tillfällen under de senaste månaderna. Efter större kursnedgångar under stora delar av 2018 finns potential i regionen.

- Vi tycker att värderingarna inom tillväxtmarknadsregionen är klart konkurrenskraftiga, i ett absolut och relativt perspektiv. Detta bidrar till att vi behåller en rekommenderad övervikt för tillväxtmarknader, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg på Swedbank.

Strategerna anser också att tillväxtmarknadsregionen fångar många strukturella trender, som är svåra att få exponering mot i samma utsträckning på mer utvecklade marknader. Exempel på dessa strömningar är demografiska skiften, en större medelklass och ett högre beroende av privat konsumtion.

Med Bevis Nu Tillväxtmarknader följer du ett brett tillväxtmarknadsindex. Om index utvecklas positivt får du indikativt del av 200 procent av uppgången. Bolagen som finns i det index som följs i placeringen ger en diversifiering mot olika länder, sektorer och företag inom tillväxtmarknadsregionen.

- Vi är dock väl medvetna om flera kvarstående osäkerhetsfaktorer för tillväxtmarknader, däribland sänkt global riskaptit i spåren av handelsdispyten mellan Kina och USA och en fortsatt stark dollar, även om duvaktiga signaler från Fed är positivt, fortsätter Mats Waldemarsson.

Råvarupriserna har stigit men är volatila och utgör en osäkerhetsfaktor. Flera tillväxtmarknadsländer, som Turkiet och delar av Latinamerika befinner sig i strukturell ekonomisk obalans. Även om analytikerna tror att spridningsrisken är begränsad så finns den där. Under 2019 väntar också flera viktiga val i regionen, först ut är Indien i april/maj. Positioneringen inför dessa val, med åtföljande risk för populism, samt utfallet från resultaten, kan påverka humöret på flera marknader.

Med tanke på att det finns vissa orosmoln inom området tillväxtmarknader så kan det vara extra intressant att ha ett skydd på nedsidan vid en investering. Med en placering i Bevis Nu Tillväxtmarknader kan index falla med så mycket som indikativt 30 procent innan placeringen medför en förlust. 

- Vi bedömer likväl att aktievärderingarna för regionen generellt är på nivåer som väl kompenserar för riskerna, med åtföljande lite högre osäkerhet och volatilitet, avslutar Mats Waldemarsson.

Innan du gör en investering i Bevis Nu Tillväxtmarknader är det viktigt att du läser mer om villkor och risker i Produktblad, Faktablad och Slutliga villkor, där en mer detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden, fakta om och graf över utvecklingen för ingående index. Du hittar informationen på www.swedbank.se/struktprod under Aktuellt erbjudande.

Låter placeringen intressant?
Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.