Svenskarnas pensionsinkomster kommer i första hand från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För den stora majoriteten av alla anställda avsätts medel till dessa pensioner med automatik. Företagare måste däremot ta ett betydligt större ansvar för sin framtida pension. Den allmänna pensionen baseras på den lön företagaren tagit ut under sitt yrkesliv och för att få tjänstepension måste företagaren själv göra avsättningar till den.

– Som företagare behöver du känna till hur pensionssystemet fungerar. Fortfarande väljer alltför många att hålla ned sitt löneuttag och istället ta ut utdelning. Det slår direkt mot den allmänna pensionen. Utöver det skulle de flesta företagare åtminstone behöva göra pensionsavsättningar i nivå med vad anställda får genom sin tjänstepension, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Ett högre löneuttag ger högre statlig pension upp till taknivån på cirka 43 300 kronor i månaden. De flesta anställda får utöver det avsättningar till tjänstepension via sina arbetsgivare. Dessa uppgår till cirka 4,5 procent av lönen på lönesummor upp till cirka 40 000 kronor i månaden. För löneinkomster över denna nivå är avsättningarna 30 procent.


Över 40 procent av företagarna tar inte del av sin pensionsprognos
I undersökningen framgår också att 42 procent av företagarna inte tar del av sin pensionsprognos på minpension.se. Det innebär att många inte är medvetna om vilken pension de kan förvänta sig att få. Därmed blir det svårt att i tid vidta de åtgärder som behövs för att garantera en bra levnadsstandard som pensionär.

– Företagare är överrepresenterade bland de fattigaste pensionärerna i Sverige och för många företagare blir tyvärr de första pensionsutbetalningarna ett bryskt uppvaknande. Genom att i god tid se över sin framtida pension kan företagarna undvika obehagliga överraskningar, säger Johan Kreicbergs.


Så tryggar du som företagare din pension – tips från Swedbank

  • Ta reda på vilka pensionsinkomster som du förväntas få, till exempel genom minpension.se
  • Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem. 
  • Ta ut en skälig lön. En högre lön ger högre allmän pension upp till lönetaket på 43 300 kronor. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på löneuttaget.
  • Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan