Dokumentärer som David Attenboroughs Blue Planet II och statistik som pekar mot att plastavfall i världshaven vid år 2020 kommer att överstiga mängden fisk har ökat konsumentmedvetandet om problemen med plastanvändning. Konsumentundersökningar visar också en ökad vilja att förändra beteende för att anpassa sig till hållbara förpackningar. Ellen MacArthur Foundation har varit en central drivare för att skapa en cirkulär ekonomi för plast, där det aldrig blir avfall. Stiftelsen har jobbat med ett flertal rapporter och forskning samt även en detaljerad plan för att assistera bolag i deras mål och strategier för cirkulär användning av plaster. Globala jättar som Unilever, Nestlé, H&M och L’Oréal har skrivit på åtaganden i linje med stiftelsens mål Global Commitment, vilket innebär att alla plastförpackningar ska vara återanvändningsbara, återvunna eller komposterbara till senast 2025. Unilevers vd, Paul Polman, tror att industrin kan minska plastanvändningen med 30-40% med befintliga teknologier och att återvinning eller återanvändning inte är tillräckligt. Under förra veckan skrev H&M på ett nytt åtagande avseende ”New Plastics Economy”. Läs mer på hm.com.

Även om många initiativ tagits för bättre plaståtervinning kommer det primära målet att minska plastanvändningen utgöra den största utmaningen för många bolag. Cirkulär design av konsumentprodukter kan innebära både en meningsfull miljöpåverkan och försäljningsmöjligheter tack vare ökad konsumentefterfrågan av mer hållbara produkter. 

Möjliga hälsorisker

Även hälsorisker kan bli en katalysator som driver på utvecklingen mot hållbara plaster kortsiktigt. Flera uppmärksammade fall har pekat på möjliga hälsorisker förknippade med mikroplaster i mineralvatten, salt och skaldjur. Hälsoaspekten är viktig och EU-regleringar väntas fortsätta att fokusera på att begränsa användningen av engångsartiklar av plast samt öka återvinningen. Risker att utsättas för konsumentbojkotter väntas driva på företag att anpassa produktionen till mer miljövänliga alternativ. 

Plast har väldigt många användningsområden och återfinns i många olika produktkategorier. Förpackningar är den enskilt viktigaste produkten då de utgör 59% av allt plastavfall. Konsumentinriktade verksamheter som dagligvaruhandeln, mat- och dryckesproducenter väntas stå i frontlinjen när det gäller en övergång till mer hållbara förpackningar och lägre plastanvändning.

Kepler Cheuvreux anser att framtida Best practices inkluderar: 1) Reducerad initial användning av plaster; 2) Eliminering av problematiska och onödiga plaster; 3) Återanvändning av produkter och förpackningar (t ex påfyllningsbara flaskor); 4) Ökad användning återvunnen plast; 5) Slutna kretslopp.

Användning och produktion av plaster spänner över många olika sektorer och Kepler Cheuvreux bedömer att de som är tidigt ute och anpassar sig till de pågående förändringarna kommer att bli vinnare. Finska petroleumbolaget Neste är ett exempel som jobbar med att använda plastavfall som input till bränsle. Deras mål är att introducera plastavfall i flytande form som en alternativ framtida insatsvara för fossilbränslen, vilket även syns i deras investeringar i pilotförsök för hållbara biobaserade råmaterial. Nestes specifika mål är att årligen processa mer än miljon ton plastavfall till 2030. Neste har ett partnerskap med ReNEw ELP i Storbritannien för att återvinna plaster för användning till petrokemisk råvara. 

Potential i skogen

Som belysts i tidigare artiklar (Högre karat i det gröna guldet) jobbar både Stora Enso och UPM med att utveckla nya biobaserade produkter som kan ersätta oljebaserade motsvarigheter. Även Tomra gynnas av trenderna mot återvinning och returlösningar. Nya EU-direktiv sätter krav på medlemsländerna att införa olika insamlingssystem. 77% av dryckesflaskorna ska samlas in senast till 2025, viket inte bedöms vara nåbart utan investeringar i retursystem av den typen som Tomra tillhandahåller (Tomra vinnare på globala plasttrender).

Bland exempel i Sverige nämner Kepler Cheuvreux ICA Gruppen som var något senare än konkurrenterna att lansera en fullständig policy för plast, men som under Q3 2018 gick ut med ett antal mål för hållbar plastanvändning. Ett av bolagets mål är att fasa ut engångsartiklar som sugrör, muggar, tallrikar, bestick och bomullstoppar under 2020. Alla plastförpackningar under egna varumärken planeras vara återanvändbara eller av återvunnet material till 2022.

Märkbar trend

Som enskild konsument kommer trenden vara högst påtaglig de kommande åren. Bolag verksamma inom många olika branscher behöver anpassa sig och de som är tidigt ute och leder förändringen kommer sannolikt bli vinnare då konsumenternas allt högre miljömedvetande kommer att påverka efterfrågan på sikt. Bolagens hållbarhetsrapporter blir allt viktigare ur ett investerarperspektiv för att säkerställa att ens favoritbolag inte hamnar på efterkälken i anpassningen till den nya plastekonomin. Tomra lyfts fram som en vinnare på trenden och en uppdaterad bolagsanalys kom i morse (se länk nedan).


logo

Tomra

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan