Europeisk konjunktur har under många år varit något av en besvikelse då den haft väldigt svårt att ta fart. Något som bland annat bakbundit Europeiska Centralbanken (ECB) i deras handlingsutrymme. Dock avslutade ECB de månatliga stödköpen vid årsskiftet. Frågan är nu i vilken takt ECB kommer att kunna minska balansräkningen och huruvida de kommer att få utrymme även att höja styrräntan.

I samband med det senaste räntebeskedet sköt ECB fram prognosen för en räntehöjning till nästa år och annonserade nytt likviditetsstöd i form av företagslån (TL-TRO3). Likviditeten från centralbankerna kommer att vara en viktig fråga framöver, varför centralbankernas agerande kommer att följas noggrant från marknaden framöver.

– En av anledningarna till den långsamma återhämtningen i euroområdets ekonomi har legat i det faktum att många av de europeiska staterna bedrivit en restriktiv finanspolitik. I vissa fall för att behovet har funnits och i vissa fall som en konsekvens av en övertygelse om att spara sig ur krisen, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank Strategi & Allokering.


Expansion väntas under 2019
Men nu börjar det, för Europa som helhet, att ändras och under 2019 väntas finanspolitiken bli mer expansiv och då ge stöd till konjunkturen. Sammantaget väntas finanspolitiken öka med 0,4 procent av BNP, något som är positivt för den europeiska konjunkturen, inte minst då förväntningarna på tillväxten har skruvats ner från 1,8 procent till 1,0 procent för 2019 och till 1,2 procent för 2020, enligt OECD. Framförallt målas den kraftiga inbromsningen i exporttillväxten ut som ett problem och Tyskland drabbas extra hårt av detta. I Tyskland förväntas tillväxten bli så låg som 0,7 procent i år.

Statistiken har fortsatt haft svårt att leva upp till marknadens och ekonomernas förväntansbild. Detta har resulterat i ett överraskningsindex som ligger kvar i ett negativt territorium. För centraleuropeisk del har den viktiga bilindustrin haft, och har fortfarande, kämpigt.

– När det kommer till utvecklingen på de europeiska börserna har den stora banksektorn under den senaste tiden inte agerat sänke utan hållit jämna steg med börsen i övrigt. Detta är givetvis positivt och trots sin lite defensivare sektorsammasättning har europeiska börser i stort hållit jämna steg med den globala snittutvecklingen på börserna, säger Johannes Bjerner.

Den svalnande konjunkturen till trots väntar sig analytikerna en fortsatt vinsttillväxt i Europa. Regionen är den enda där vinsttillväxten förväntas öka under 2019. Vinsttillväxten väntas ligga på 7,7 procent.

Däremot finns en fortsatt risk för ytterligare nedjusteringar i estimaten, inte minst mot bakgrund av den kraftigt fallande rapporterade vinsttillväxten. Sett till framåtblickande P/E-tal har den senaste tidens börsuppgång resulterat i en stigande multipel och indexet MSCI Europa handlas nu till ett P/E-tal om 13,3, vilket är något högre än det historiska snittet på 12,8.

Läs senaste uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi här.


Placeringsförslag

Swedbank Robur Europafond. Klicka här för att köpa andelar i fonden.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan