Den amerikanska centralbanken, Fed, är en starkt bidragande förklaring till den flygande starten på börsåret. Under hösten när indikationerna på konjunkturavmattning blev allt tydligare upprepade Fed sin vy om fortsatta räntehöjningar under 2019-20. Samtidigt var tonen mellan USA och Kina i den pågående handelsdispyten relativt hård. Detta resulterade i att aktiemarknaderna skakade.

När Fed senare ändrade sin kommunikation rörande ränteförändringar gav det ett tydligt avtryck på marknaderna. Investerare ändrade snabbt sin förväntansbild på räntebanan och detta har varit en viktig del i stämningsförändringen som skett på marknaden under året. Vid förra veckans Fed-möte räknade konsensus med att Fed skulle ta bort en höjning från sin ”räntebana” (dot plot) för 2019 men de tog bort båda. Samtidigt presenterade de ett slutdatum för nedskalningen av balansräkningen.

Fed justerade även ner tillväxt—och inflationsförväntningarna. Makrosiffror har på slutet kommit in lite svagare än väntat så det var ingen större överraskning.

Vi anser att Fed för stunden har spelat ut sitt sista kort. Att de ser lägre ekonomisk aktivitet och indikerar att det inte blir några räntehöjningar i år vilket säger oss att nu får något annat agera draglok för börsen. Om den skall kunna fortsätta uppåt vill säga.

Trots att vi ser fortsatt potential för aktiemarknaden ligger vi kvar med vår neutrala allokering. Huvudargument är att året kan ha startat lite väl bra och att vi ser en risk för en korrigering i närtid. Vi anser fortfarande att synen på konjunktur– och vinstutvecklingen är något för pessimistisk och att det därav finns utrymme för uppgångar under året. Sannolikt krävs dock ett handelsavtal mellan USA och Kina för att detta skall infrias. Å andra sidan, är vi väl medvetna om att förhoppningarna kring ett kommande handelsavtal är den andra viktiga förklaringen till varför stämningen på marknaderna har förändrats under året. Vi tror avtalet kommer på plats. Men nyligen blev det klart att det inte blir under mars, som tidigare nämnts. Utöver förseningen är de senaste kommentarerna från samtalen lite tvetydiga vilket skapar en viss oro att det kommer dra ut på tiden.

Ett annat avtal av stort intresse är Storbritanniens utträdesavtal ur EU. Det har gång på gång dragit ut på tiden och även här kvarstår alltså osäkerheten. Samtidigt fortsätter makrostatistik till stor del att komma in lite svagare än väntat. Vi anser därför att risken för en korrigering i närtid har ökat och vi ligger därför kvar med

vår neutrala allokering. Nödvändigtvis behöver inte korrigeringen bli särskilt stor, eller långvarig, på grund av det faktum att det finns indikationer som tyder på att en relativt stor del av kapitalet inte hängt med i år och därför kan komma in som stabiliserande flöden vid en nedgång.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan