- Vi ville träffa bolag som finns i fonden Ethica Global och som är intressanta dels utifrån sina egna hållbarhetsarbeten, men också hur de bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål, säger Kristin.

Resan gick till London och vidare med tåg mot västra och norra England. Vissa av bolagen har sin verksamhet långt utanför storstadsregionerna, och det är ovanligt att investerare kommer på besök. De fick därför ett varmt mottagande, och träffade intressanta människor i olika roller, från vd och finanschef till utvecklings- och hållbarhetschefer.
- Vi överaskades av öppenheten, de berättade väldigt mycket och vi fick en helt annan förståelse för bolagen. Vi läser hållbarhetsrapporterna och har i många fall träffats tidigare, men att möta dem i verksamheten ger ett annat djup, säger Kristin.
- Det var nyttigt att ha en annan vinkel på dialogen, det fick oss att lära känna bolagen på ett annat sätt, säger Jacob Gemmel.

Gemensamt för bolagen är att de arbetar business to business, och deras produkter är ofta direkt kopplade till hållbarheten i andra bolags arbete. Som exempel nämns Croda, ett specialkemibolag som bland annat tillverkar medel som effektiviserar jordens upptagning av vatten vid odling, och medel som binder bekämpningsmedel vid blad, vilket gör att mindre volymer behöver användas. Andra bolag som besöktes var Halma, Unilever, WSP, Intertek och Spirax-Sarco.
- Ytterligare en gemensam nämnare är att bolagen har ett bra hållbarhetsarbete och har jobbat med frågorna under många år. Bolagen som besöktes jobbar mycket med resurseffektivitet och innovation. På olika sätt hjälper bolagen sina kunder att vara mer hållbara, säger Kristin.

Diskussionerna kretsade kring hur bolagens produkter och tjänster bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och hur deras interna hållbarhetsarbete fungerar.
- Genom att sätta oss in i båda delarna så får vi en bättre förståelse för hur väl bolagen är positionerade för de ökade möjligheterna och riskerna som vår framtid kommer att erbjuda, säger Kristin.


Swedbank Robur Transition Global

1 mån
+2,40%
3 mån
+16,04%
i år
+2,01%
1 år
+11,55%
3 år
+50,64%
5 år
+66,73%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
399,21
sharpe
1,00
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt främst i bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & …


Under namnet Swedbank Robur Impact Update samlar vi artiklar som handlar om hur vi arbetar för att påverka bolag i en hållbar riktning och varför (som tidigare ingick i nyhetsbrevet Ansvar och påverkan).Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan