Det framkom vid ett spelbranschseminarium arrangerat av konsultbolaget Gaming in Holland.  

Enligt konsultbolaget kommer de första officiella holländska spellicenserna sannolikt att delas ut i slutet av 2020 eller i början av 2021.  

Avkylningsperioden för operatörer, som marknaden historiskt har varit föremål för, inleddes dock redan den 19 februari i år. 

Det innebär att operatörer som följer de nuvarande riktlinjerna ska kunna ansöka om licens senast 2021. Betsson har tidigare bötfällts för sin marknadsföring mot holländska spelare. 

Vi ser nyheterna om startdagen för avkylningsperioden som positiva för Betsson eftersom det indikerar minskad risk för att företaget står inför problem med att få licens, förutsatt att bolaget nu följer riktlinjerna. Det kan ändå innebära att vissa operatörer som inte omfattas av avkylningsperioden kan få sina licenser godkända tidigare, eventuellt i redan i slutet på 2020, medan andra kanske måste vänta några månader till hela den tvååriga avkylningsperioden är över. 

På seminariet framkom också att den högt satta skattesatsen på 29 procent kan komma att sänkas med upp till 4 procent om kanaliseringsgraden, det vill säga andelen aktörer som väljer att ansöka om licens, är mindre än väntat efter 36 månader. Skattesatsen på 29 procent är hög jämfört med andra reglerade marknader. Storbritannien har till exempel 21 procent, Danmark är 20 procent och Sverige 18 procent, vilket tyder på att det finns risk för mindre kanalisering på den holländska marknaden än på dessa marknader. 

I samband med den nya lagstiftningen har det också diskuterats om ett totalt förbud mot spelmarknadsföring ska införas. Gaming in Holland tror inte på ett totalförbud, men restriktioner är inte osannolikt. Historiskt har affiliates varit en viktig marknadsföringskanal i Holland, och det är möjligt att det blir så även när regleringen införts.   


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan